preload loader

Skrevet af: Lars Jacobsen

 

Dyrk selv dine udplantningsplanter

Grønsager eller sommerblomster sås tit under beskyttede forhold indendørs, for siden at blive plantet ud på friland eller i væksthus når klimaet er blevet mere gunstigt. Det er et arbejde at lave sine egne udplantningsplanter.
I mange tilfælde ville man økonomisk måske have fået et bedre resultat ved at købe planterne hos en gartner. Mange mennesker kan slet ikke lade være med at lave planterne selv, og man skal bestemt ikke underkende den opelskning af grønne fingrer der ligger i det. Det kan dog være sundt nok, at holde et lille snusfornuftigt regnskab med hvad der eventuelt bliver brugt af varme og lys, alene til dette formål, samt udgifter til frø, gødning pottejord og andre materialer. I det følgende er der givet en generel beskrivelse af hvordan man fremstiller udplantningsplanter - tænkt som inspiration til nybegyndere udi denne gartnersyssel.

Fra frø til udplantningsplanter
Fremstilling af udplantningsplanter indbefatter typisk såning, prikling, potning og drivning.
Planterne ompottes i nogle tilfælde flere gange før udplantning. Har man plads nok, eller kun brug for få planter, kan man så direkte i tilstrækkeligt store potter til, at man kan undlade arbejdet med prikling og ompotninger.

En fugtig, luftig og ukrudtsfri såjord
Mens frøene spirer skal man især være opmærksom på at de ikke tørrer ud, at de ikke får det for varmt eller for koldt og at de får tilstrækkeligt med luft. Langt det mest benyttede såjord består af ren spagnum eller blandinger hvor spagnum udgør den største bestanddel. Fordelen ved spagnum er netop at det kan indeholde meget luft og meget vand samtidigt. En anden fordel ved spagnum er at de sjældent indeholder sygdomskim eller ukrudtsfrø af betydning - fordele man mister hvis man blander med havejord. Det kan være en god ide at blande grus i spagnumen, for at lette optagelsen af vand. Spagnum der har fået lov at tørre for meget ud, kan være besværlig at få gjort fugtig igen.

Såning indendørs
En varm stue eller bedre et opvarmet badeværelsegulv, hvor man kan holde temperaturen over 20 grader C og helst ikke meget over 25 grader C, vil være et udmærket sted at starte de fleste udplantningsplanter.

Billedtekst
Små flamingokasser bliver brugt meget som såbakker, såvel af amatørgartnere som professionelle.

Dækning af frøet
Frøene skal ikke dækkes med et tykkere lag jord end højest nødvendigt. Specielt planter af meget små frø kan få problemer med at bryde op gennem et tykkere dæklæg. 
Dækning af frøene har til formål, at beskytte mod udtørring, at holde frøen fast så de ikke så let svømmer sammen under vanding og at få planterne til at stå fast under den første tilvækst. Grus og småsten i dækjorden  kan være en hjælp for de planter der ellers har svært ved at komme af med frøskallen, som for eksempel tomat.

Dækning af såkasser og potter
For at holde på fugtighed og varme dækkes såkasserne/potterne med plastic eller eventuelt fiberdug indtil planterne begynder at spire. Plasticen fjernes straks frøene er spiret så kimplanterne kan få mest muligt lys. I vindueskarme og væksthuse hvor solen kan ramme kasserne skal man være meget opmærksom på at der ikke pludselig bliver overophedet under plasticen. Enkelte arter af udplantningsplanter kan kun spire i mørke, hvorfor man må dække dem med fx sort under spiringen.

Prikling
Ofte sår man af pladsbesparelses hensyn grønsags- og prydplanterne tæt i såbakker eller såkasser, for senere at plante (prikle) dem ud med større afstand i kasser eller potter.
Det er ikke så svært at prikle, det handler mest af alt om at have følelse med de små sarte planter. Udpriklingen foregår typisk når planterne har fået de første par blade efter kimbladene. Er det planter der er meget små i kimplantestadiet (lobelia, tobak m.v.) tager man ofte en klump med flere planter og planter over i på den nye plads. Ellers gælder det bare om at skille de små planter ad og forsigtigt placere roden i et hul man har lavet med en finger eller en plantepind, i jorden, i den nye potte/kasse. De jordpartikler der hænger ved rødderne skal man endelig lade blive siddende. Det er meget vigtigt at rødderne ikke er blotlagt i ret lang tid, de tørrer meget let ud i sol og luft.

Gødning til småplanterne
Under spiringen og på kimbladsstadiet har planterne ikke brug for næring af betydning: Efterhånden som planterne vokser til stiger deres behov for næringsstoffer. Såkaldt næringsberiget  spagnum er blevet beriget med næringsstoffer i form af kunstgødning. Vil man handle økologisk er det muligt hos nogle forhandlere at få spagnumprodukter der er gødet med organiske gødninger.
Man kan selv blande kompost eller andre gødningsmidler med spagnum. Man skal dog være påpasselig med at komposten er godt og grundigt omsat, da den ellers kan skade de spirende planter. Hvad enten man gøder med kompost eller kunstgødning skal man være forsigtig med mængden. For stor en koncentration af næringsstoffer i såjorden kan forhindre spiringen eller skade planterne. Gødning kan også vandes ud efterhånden som planterne vokser til. Også her vil det være muligt at vælge mellem kunstgødningsprodukter og gødningsmidler af organisk oprindelse.

Planterne skal have tilstrækkeligt med lys
Som hobbygartner er det meget tit vanskeligt at give udplantningsplanterne de rigtige lysforhold. I dag kan der i de fleste hjem findes rum hvor temperaturen er høj nok til udplantningsplanternes behov. Men der skal være et rimeligt forhold mellem lys og varme. Hvis ikke planterne får lys nok i forhold til varme, bliver de for lange og ranglede og mere sårbare over for sygdomsangreb. Man kan forsøge at give planterne de bedst mulige forhold ved i løbet af døgnet at flytte dem rundt, fra rum til rum eller mellem udendørs og indendørs. Det bliver dog for besværligt for de fleste havefolk. I stedet kan man skabe vækstrum indendørs hvor man giver tilskud af elektrisk lys, eller man kan tildele varme i udendørs glashuse. Som lyskilde købes lysstofrør der er beregnet til plantebelysning, dem kan man fx finde som akvariumlys hos en dyrehandler.

Sygdomme
På kimplantestadiet vil planterne være mere eller mindre sårbare over for sygdomsangreb, afhængigt af hvilke planteart man har med at gøre. Man kan opleve at alle de små kimplanter i løbet af få dage bliver angrebet af skadelige svampe. Typisk er det den nederste del af  kimplanternes stænglen som svampene angriber, så planterne vælter og dør. Angrebene kan fx være tegn på at planterne står for tæt, med for meget fugtighed omkring stænglen, for køligt, for mørkt.  

Drivning i bænk og hus
Når udplantningsplanterne til væksthus og friland vokser til og kommer til at mangle lys i vindueskarmen, er det godt at kunne sætte dem ud i mere lyse omgivelser. En drivbænk med fx termostatstyret el-opvarmning, inde i drivhuset, er særdeles anvendelig og ikke særlig dyr i strøm, hvis man sørger for at dække den til om natten (med gamle tæpper eller hvad man nu kan finde). Mange havebrugere laver selv sådanne kasser af brædder, evt. flamingoplader og med et låg af et eller flere vinduer. Der skal være mulighed for at lufte ud, eventuelt med automatisk vinduesåbner.

 

Send eller anbefal link

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Tips fra DR > Tips og råd > Seernes have > Haveråd

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.