preload loader
topbar
Alkohol i tal

Misbrug i tal

For mange danskere er alkohol en del af en sjov aften i byen eller en hyggelig middag med vennerne. Men mange kan ikke nøjes med det.

Husk nu...

Mænd: Højst 21 genstande om ugen
Kvinder: Højst 14 genstande om ugen
Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen drikker hver 10. dansker for meget. Eksperter skønner, at over 200.000 danskere er alkoholikere, og 300.000 drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Topper statistikker
Danskernes alkoholforbrug er så stort, at vi i de seneste 30 år har ligget i toppen af de europæiske statistikker.

World Drink Trends 2005

Alkoholforbrug i liter ren alkohol per indbygger:

Norge
Sverige
Italien
Grækenland
Finland
Holland
Danmark
4,4
4,9
6,9
7,7
7,9
7,9
9,5

Kilde: World Drink Trends

 

Ifølge målingen World Drink Trends 2005, som er foretaget af det uafhængige britiske Institute of Alcohol Studies, drikker hver dansker i gennemsnit 9,5 liter ren alkohol om året. Dermed placerer Danmark sig foran lande som Italien, Grækenland, Holland og Belgien.

Vi ligger også i spidsen i forhold til vores nordiske naboer. Vi drikker mere end islændinge og finner og næsten dobbelt så meget som svenskere og nordmænd.

Livsfarligt misbrug
Forbruget af alkohol taler også sit tydelige sprog i dødsårsags-statikstikkerne.

Trafikdræber

I 2003 blev der registreret 105 alkoholrelaterede færdselsdrab. Det var næsten 25 procent af samtlige færdselsdrab det år.

 

Hvert år slår alkohol næsten hver 20. dansker i ihjel. I 2001 døde 2.726 danskere af alkoholrelaterede sygdomme. Det svarer til 4,7 procent af alle dødsfald. Det er mere end en fordobling i forhold til 1961, hvor 2,1 af dødsfaldene skyldtes alkohol.

Morten Grønbæk, der er forskningsprofessor med speciale i alkohol, mener, at alkohol i dag koster helt op mod 7.500 danskere livet om året. Alkoholmisbruget svækker nemlig kroppens immunforsvar, så almindelige sygdomme som fx lungebetændelse bliver livsfarlige.

Belaster sundhedsvæsenet
I sundhedsvæsenet mærker man i høj grad følgevirkningerne af danskernes alkoholforbrug.

Dyrt misbrug

Sundhedsstyrelsen skønner, at alkoholforbruget hvert år koster samfundet op mod ti milliarder kroner.

 

Hvert år er alkohol skyld i 28.000 hospitalsindlæggelser, 10.000 skadestuebesøg og 72.000 ambulante besøg.

Personer, der drikker over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, har hvert år mere end 150.000 ekstra kontakter til deres læge. De har samtidig 325.000 ekstra sygefraværsdage hvert år.

Rammer børnene
Adskillige undersøgelser viser, at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, generelt har større risiko for at få psykiske, adfærds- og sociale problemer.

Syge forældre

Mindst 60.000 danske har forældre, der har været indlagt med en sygdom, der skyldes alkohol.

 

Ifølge "Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte" har cirka hvert tiende danske barn fra familier med alkoholproblemer så store psykiske problemer, at de har behov for at blive behandlet for dem.

Det er ikke kun mens misbruget står på, at børnene lider under det. Misbruget går ofte i arv. Hver tredje voksne barn af alkoholikere har, eller har haft, egne alkoholproblemer.

Forbrug eller misbrug af andre rusmidler er også mere udbredt blandt voksne børn af alkoholikere.

De kæmper også med flere psykiske lidelser, blandt andet depression og angst. De har symptomer på lavere selvværd og har i højere grad selvmordsadfærd.

 
Test dit alkoholforbrug

Test dit alkoholforbrug
Trænger dine alkoholvaner til et eftersyn? Prøv testen!
 

alkohol og krop

Alkohol og din krop
Sådan påvirker alkohol dig.
 

Nordiske mestre i druk

Danskerne drikker mere end dobbelt så meget som svenskere og nordmænd.

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > DR2 > Alkohol > Artikler

© Copyright DR 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.