Sitet opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om viden og tech på dr.dk/nyheder/viden.

preload loader
 
EFP1_5
 

Havhingsten fra Glendalough

 

Havhingsten fra Glendalough,
Sådan kom rekonstruktionen af det sidste Skuldelevskib, til at hedde, da dronningen døbte det i efteråret 2004. Det er et krigsskib, beregnet til havsejlads. Det er 30 meter langt og det er det største af de fem Skuldelevskibe.

Det var ikke meget, forskerne havde at gå efter, da de skulle rekonstruere det i slutningen af 1990’erne Det var så langt det dårligst bevarede af de fem skibe fra Skuldelev-fundet.

Alle fragmenterne blev tegnet op på pap, og sådan lykkedes det at danne sig et sikkert overblik over skibsskrogets facon. I 1998 stod en fantastisk flot model færdig af skibet i 1:10.

Men i selve fundet var der kun ganske få spor efter, hvordan sejl og mast havde set ud. Så hvordan det lykkedes, at rekonstruere hele riggen, det vender vi tilbage til.

EFP1_3

Bygget i Dublin
Skibet var blevet bygget i Dublin i forsommeren 1042. Det ved vi fra analyser af træet og dets årringe. Det har måske indgået i Kongen af Dublins krigsflåde.

Det har med stor sandsynlighed været med i Slaget om England for knap 1000 år siden.

Skibet var beregnet til havsejlads og kunne rumme 80 krigere i fuld udrustning.

Bayeux-tapetet
Hertug Vilhelm af Normandiet byggede en hel flåde inden slaget ved Hastings i 1066. Og takket være Bayeux-tapetet, datidens tegneserie om hans erobring af England, ved vi rigtig meget om, hvordan skibene så ud og blev bygget.

Men hvordan endte et godt 30 år gammelt og udslidt irsk krigsskib på bunden af Roskilde Fjord? Det vender vi også tilbage til.

Roskilde kongeby
Hvor Roskilde domkirke ligger i dag, lå i Vikingetiden kongens gård. Byen var derfor betydningsfuld og vigtig at forsvare.

Der er tre smalle render gennem Roskilde fjord ved Skuldelev: Der er Peberrenden, hvor Skuldelevskibene blev fundet, så er der, Jydedybet og det kringlede Vimmelskaf-tet. Alle tre render kunne spærres i tilfælde af krig.

EFP1_1

Ny sejlrende
I 1830’erne havde skibene brug for et nyt sejlløb ind til Roskilde, og Jydedybet blev udvidet. Arbejderne kunne se-nere beskrive genstande, der helt sikkert stammede fra vi-kingeskibe.

Det kringlede Vimmelskaft, har været lokalbefolkningens sejlrute til og fra Roskilde, og her har spærringerne kunnet etableres med kort varsel, hvis en fjende nærmede sig.

Dykkere finder vrag
Nationalmuseet havde længe vidst, at der lå nogle gamle skibsvrag i Peberrenden. Og i 1957 dykkede man for første gang ned for at se, hvad der gemte sig på bunden.

Interview med: Ole Crumlin-Pedersen, Undervandsarkæolog Vikingeskibsmuseet
”Da vi dykkede ned, så kunne vi følge kølen på et skib, og lige pludselig så dukkede der endnu en køl op, så vi var klar over, at der var i hvert fald to skibe og det var meget mere, end vi havde regnet med. Det viste sig så siden, at der var fem.”

Udgravningen
I 1962 begyndte udgravningerne af de fem skibe fra Peberrenden. De blev siden udstillet i den Vikingeskibshal nede i Roskilde, der blev bygget til formålet.

Et for et blev skibene rekonstrueret i fuld skala af forskerne fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Det sidste, og dårligst bevarede blev søsat i 2004.

Skibene rekonstrueres
Skibets facon havde rekonstruktøren kunnet slutte sig til ved at studere de mere eller mindre sørgelige rester af det originale skib.

Skibets kølsvin – det er den tykke planke i bunden af skibet, der holder masten – var bevaret, og her kunne man se mastesporet, dvs. man kunne se, hvor masten havde været placeret i skibet og hvor tyk den havde været for neden.

Ingen spor af riggen
Der var ingen spor af skibets rig, så nu blev der god brug for alle de erfaringer, man havde gjort siden begyndelsen af 1980’erne, hvor man rekonstruere det allerførste af de fem vikingeskibe fra Skuldelev.

Da Skuldelev 3-skibet blev stillet op her i Vikingeskibshallen i 1973, opdagede man huller som det her i de øverste bordplanker. Det kunne kun være huller til halsene, som er sejlets hjørner.

Til Nordnorge
Og nu måtte man en tur til Nordnorge og kikke på fisker-både. De var nemlig bygget efter urgamle traditioner. Klinkbyggede og med råsejl.

Fiskerbådenes skrog var anderledes, men de norske fiskere sejlede deres både efter samme princip som vikingerne.

Når roret er i neutral stilling, skal skibet kunne holde sin kurs i alle vindretninger og vindstyrker. Det kræver, at der er en hårfin balance mellem skibets skrog, roret, skibets mast, rig og tovværk.

Man opmålte nu de norske både, for at finde det mønster, der lå bag riggens konstruktion.

Søsætning
Og mange erfaringer rigere, blev rekonstruktionen af Skul-delev 3 skibet søsat i 1984. Til alles tilfredshed sejlede den som forventet.

Siden er det gået slag i slag. Og omsider skulle så det største og vanskeligste af skibene under sejl.

 

CMS - videnom sendetider 
 

Søg på Viden Om

Søge formular

 
 

Viden Om på facebook

Besøg Viden Om på facebook, og bliv fan af programmet.

 

Videnskabstemaer

Verdens vidundere

i dette tema sættes der fokus på underværker af enhver art: Fra fortidens Grækenland og den øvrige verdens, til de moderne vidundere og naturens og kulturens ditto.

 

Landets skarpeste hjerner forelæser om den russiske revolution, sushi og uendeligheden. Et helt univers på et enkelt website.

 

Lone Frank

Hulemanden i det moderne menneske

Se videnskabsserien fra sommeren 2008. I 4 programmer ser videnskabsjournalister Lone Frank på, hvordan naturvidenskaben krydser ældgamle skel...

 

 
 
 
Du er her: dr.dk > DR2 > VidenOm > Programmer > 02 > 07

© Copyright DR 2018. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.