Sitet opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om viden og tech på dr.dk/nyheder/viden.

preload loader
 
PET-CT

PET/CT-scanner på Vejle Sygehus

Foto: Vejle Sygehus © DR

 

Skrevet af: Gitte Willumsen

 

At se ind i hjernen - Tre forskellige teknikker

 

Hjerneforskere bruger hovedsageligt tre forskellige scanningsteknikker, når de skal studere hjernens funktion og eventuelle skader. Hver teknik giver helt specifikke oplysninger, der, når de sættes sammen, fortæller temmelig meget.

De tre teknikker kaldes CT-, MR, og PET scanning. I modsætning til CT- og MR scanning, som primært kan gengive hjernens statiske anatomi og biokemi, kan PET scanning dynamisk visualisere de biokemiske processer, der går forud for morfologiske ændringer i hjernen ved forskellige sygdomme.


CT-scanning, computeriseret tomografi
Er baseret på de elektromagnetiske bølger, som hedder røntgenstråler. En stor mængde af røntgenstråler sendes gennem patientens hjerne. Strålerne svækkes af den relative tæthed som hjernens forskellige substanser består af, og computeren kan derefter rekonstruere et tredimensionalt billede af hjernen. CT-scanninger er en god teknik til at vise de væskefyldte ventrikler og furerne mellem hjernevindingerne.

Eksempel på CT-scanningsbillede af hjernen 

MR-scanning, magnetisk resonans
MR-scanningen giver samme billede som CT-scanningen, men er baseret på virkningen af højfrekvente radiobølger i et magnetfelt. I modsætning til CT-scanning, kan man på billeder fra en MR-scanning skelne den hvide og grå hjernemasse og har generelt en langt bedre opløsning. Med MR-scanningen kan lægerne finde tumorer eller andre ændringer, der ikke er større end et knappenålshoved.

Eksempel på MR-scanning. Til venstre et MR scan af hjernen. Til højre er der lagt et Fluor-18-mærket deoxyglucose scannings-billede oven på MR billedet.

PET-scanning, positron emissionstomografi
PET er baseret på de elektromagnetiske bølger, som hedder gamma-stråler. I en cyklotron smides et ekstra proton ind i kernen fra et passende grundstof i gasform. Derved bliver grundstoffet til en radioaktiv isotop af et andet grundstof. Isotopen bindes til et sporstof, som indgår naturligt i hjernens biokemi. Positroner er positivt ladede elektroner, der frigøres, når den radioaktive isotop henfalder. De positron-udsendende isotoper har ultrakort levetid. Positronen tilintetgøres ved mødet med en almindelig negativt ladet elektron. Energien omdannes herved til to fotoner, som bevæger sig væk fra kollisionsstedet i diametralt modsatte retninger. Ved PET scanning registreres energien fra disse fotoner, og signalet bliver omdannet til et tredimensionalt billede i computeren.

 

PET skanning. Et tværsnit af en hjerne, hvor man kan se, hvor hippocampus er placeret.

 

Hukommelse set med PET skanning. Man ser, hvor i hjernen der sker en øget aktivitet, når patienten bliver bedt om at huske.

Begge PET-billeder venligst udlånt af PET-centret på Århus Universitetshospital.


 

Inden PET scanningen foretages har patienten spist, drukket eller fået en indsprøjtning med det radioaktive sporstof, og via PET scanning kan lægerne se, hvor, hvor hurtigt og i hvor stor koncentration sporstoffet bliver brugt i hjernen eller andre organer i legemet.

Temaforside

 
 

 
CMS - videnom sendetider 
 

Søg på Viden Om

Søge formular

 
 

Viden Om på facebook

Besøg Viden Om på facebook, og bliv fan af programmet.

 

Videnskabstemaer

Verdens vidundere

i dette tema sættes der fokus på underværker af enhver art: Fra fortidens Grækenland og den øvrige verdens, til de moderne vidundere og naturens og kulturens ditto.

 

Landets skarpeste hjerner forelæser om den russiske revolution, sushi og uendeligheden. Et helt univers på et enkelt website.

 

Lone Frank

Hulemanden i det moderne menneske

Se videnskabsserien fra sommeren 2008. I 4 programmer ser videnskabsjournalister Lone Frank på, hvordan naturvidenskaben krydser ældgamle skel...

 

 
 
 
Du er her: dr.dk > DR2 > VidenOm > Temaer > Hjernen

© Copyright DR 2018. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.