Sitet opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om viden og tech på dr.dk/nyheder/viden.

preload loader
 
Gardners syv intelligenser
 

Skrevet af: Malene Steen Nielsen Flagga

 

Fra en intelligens til syv intelligenser

 

Udfra argumentet om at fornuft, intelligens, logik og viden ikke er synonyme, foreslog den amerikanske psykolog Howard Gardner i starten af 1980'erne et nyt syn på intelligens, som inkluderer musik, rumlige forhold og selverkendelse, udover matematiske og sproglige evner.

Intelligens: Den generelle mentale evne til at beregne, ræsonnere, opfatte sammenhænge og analogier, lære hurtigt, gemme og genkalde information, bruge sproget flydende, klassificere, generalisere samt tilpasse sig til nye situationer.

7 intelligenser + 1

Den logisk-matematiske intelligens

Den logisk-matematiske intelligens er evnen til at se og genkende mønstre, udlede ræsonnementer, og tænke logisk.

 

Den sproglige intelligens

Den sproglige intelligens er evnen til at bruge sproget, både modersmålet og andre sprog, til at udtrykke sig og forstå andre.

 

Den sociale intelligens

Den sociale intelligens er evnen til at forstå andre mennesker.

 

Den rumligt-visuelle intelligens

Den rumligt-visuelle intelligens er evnen til at repræsentere den rumlige verden for sit indre øje.

 

Den musikalske intelligens

Den musikalske intelligens er evnen til at tænke musikalsk, høre mønstre og genkende dem, huske dem og måske manipulere dem.

 

Den kropslige intelligens

Den kropslige intelligens er evnen til at bruge hele kroppen, eller dele af den, til at løse problemer, lave noget, eller skabe noget.

 

Den personlige intelligens

Den personlige intelligens er evnen til at forstå sig selv, vide hvem "jeg" er, hvad "jeg" kan gøre o.s.v.

 

Syv eller otte intelligenser?

Howard Gardners teori om flere intelligenser har den fordel, at man kan være "klog" på mange forskellige måder. Men teorien er ikke problemfri.

 

Intelligensens mange facetter

Den dag i dag opfattes intelligens stadig som en rent intellektuel eller opfattende funktion, men de seneste årtiers forskning tyder på, at intelligens har mange facetter.

Fra teorien om den matematiske og sproglige intelligens, udviklede den amerikanske psykolog Howard Gardner syv.

Gardners mange klogskaber
Gardner definerer intelligens som "evnen til at løse problemer eller skabe produkter, som er værdsat i en eller flere kulturer."

Han forklarer videre, at de syv intelligenser sjældent arbejder uafhængigt af hinanden, men i stedet støtter og styrker hinanden. En danser vil kun brilliere i sin kunstart, hvis hun har en stærk musikalsk intelligens, så hun forstår musikkens rytmer og variationer, en social intelligens så hun kan inspirere og følelsesmæssigt bevæge publikum, samt en kropslig intelligens der giver hende smidigheden og koordinationsevnen til at udføre bevægelserne.

Færdighed eller intelligens?
Men hvorvidt Gardner opfatter en færdighed som en intelligens, afhænger af tre ting. Først skal den være til stede i hjernen, så skal den findes i befolkningsgrupper, som har specialiseret sig i den og for det tredje skal vi i evolutionen se en udvikling af intelligensen hos andre dyr end mennesket.

Arv og miljø
Hvor intelligens før i tiden blev opfattet som noget rent arveligt, så er psykologerne i dag stort set enige om, at den både er biologisk og påvirket af miljøet.

Studier af identiske tvillinger og adopterede børn har vist, at arv spiller en vigtig rolle når det drejer sig om intelligens, men hvis den skal komme til udtryk, så er omgivelserne en kritisk faktor. Børn der vokser op på børnehjem, viser f.eks. underudviklede intellekter.

Nye forbindelser i hjernen
Neurobiologisk forskning peger på, at når vi har lært noget, så skyldes det nye synapser mellem hjernecellerne.

Forskerne kan med andre ord se en ændring i den del af hjernen, som hænger sammen med det nyligt lærte. Skader på Broca-delen af hjernen gør det f.eks. svært at tale med rigtig syntaks, men personen forstår stadig korrekt grammatik og brug af ord´.

Miljø eller kultur

I Gardners teori for flere intelligenser er miljø erstattet med kultur.

Forskellige samfund sætter pris på forskellige evner, så mens nogle af intelligenserne er højt udviklede hos folk i en bestemt kultur, kan de være underudviklede hos individerne i en anden.
Og omvendt.

Udvikling af intelligenserne
Det er teoriens påstand, at vi har brug for all syv intelligenser i samspil for at virke produktivt i samfundet. Samt at vi er født med dem alle sammen.

Men allerede inden folkeskolen har vi udviklet dem forskelligt, så børnene ankommer til første skoledag med deres egne intellektuelle styrker og svagheder.

Undervisere bør derfor holde de forskellige intelligenser før øje i klasselokalet, så de f.eks. gennemgår Anden Verdenskrig med både landkort, sange fra perioden, rollespil og oplæsning af en roman fra krigstiden.

 
CMS - videnom sendetider 
 

Søg på Viden Om

Søge formular

 
 

Viden Om på facebook

Besøg Viden Om på facebook, og bliv fan af programmet.

 

Videnskabstemaer

Verdens vidundere

i dette tema sættes der fokus på underværker af enhver art: Fra fortidens Grækenland og den øvrige verdens, til de moderne vidundere og naturens og kulturens ditto.

 

Landets skarpeste hjerner forelæser om den russiske revolution, sushi og uendeligheden. Et helt univers på et enkelt website.

 

Lone Frank

Hulemanden i det moderne menneske

Se videnskabsserien fra sommeren 2008. I 4 programmer ser videnskabsjournalister Lone Frank på, hvordan naturvidenskaben krydser ældgamle skel...

 

 
 
 
Du er her: dr.dk > DR2 > VidenOm > Temaer > Intelligens

© Copyright DR 2018. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.