Tidslinie

Den historiske tidslinie over året 1864 og de begivenheder der fandt sted.

Forhistorien

30. marts 1863:

Den danske regering fortæller at den vil have lagt Slesvig ind under Danmark. På daværende tidspunkt er Slesvig et hertugdømme med dansk ledelse, men er ikke underlagt den danske grundlov.

15. november 1863:

Danmarks første konge efter enevældens ophør, Frederik 7. dør. Samtidig kræver Preussen på vegne af Det Tyske Forbund, at Novemberforfatningen ikke træder i kraft.

18. november 1863:

Danmarks nyudnævnte konge, Christian den 9. underskriver den såkaldte Novemberforfatning, selv om han er imod den. Novemberforfatning bryder med fredsaftalerne fra 1851, der var indgået efter treårskrigen. I fredsaftalerne lover Danmark, at Slesvig-Holsten vil forblive hertugdømmer i kongeriget, og ikke vil blive underlagt den danske grundlov.

7. december 1863:

Det Tyske Forbund (Forbundsrådet) er mildest talt ikke begejstret over udviklingen og vedtager at besætte Holsten og Lauenburg.

17. december 1863:

Danskerne beslutter at rømme Holsten op til grænsen ved Ejderen, og hæren søger samtidigt til Slesvig.

24. december 1963 :

Juleaften 1863 går 12.000 sachsiske og hannoveranske soldater ind i Lauenburg og Holsten. De danske tropper stationeret i de to hertugdømmer trak sig uden episoder tilbage til Slesvig.

Krigen

31. januar 1864:

Feltmarskal von Wrangel anmodede om dansk tilbagetrækning fra Slesvig, men det afviser overgeneral Christian de Meza kategorisk.

1. februar 1864:

Preussiske og østrigske soldater går over grænsen til Slesvig ved Ejderen, og krigen er en realitet.

2. februar 1864:

Kampene begynder og dagen efter har preusserne og østrigerne erobret området foran Dannevirke.

Dannevirke rømmes

4. februar 1864:

Den danske overgeneral de Meza inspicerer for første - og eneste gang de danske stillinger ved Dannevirke - og det bliver besluttet at rømme Dannvirke.

5.-6. februar 1864:

Tilbagetrækning fra Dannevirke blev gennemført i nattens mulm og mørke.

6. februar 1864:

I forsøget på at nedkæmpe de danske tropper smider en østrigsk brigade sin oppakning og indhenter den danske bagtrop ved Sankelmark. Det lykkedes dog danskerne at holde stand.

7. februar 1864:

Hæren deles op i tre: 26.000 soldater sendes til Dybbøl, og de resterende knap 14.000 soldater deles op, så nogle tager til Fredericia og andre trækker sig nordpå i Jylland.

18. februar 1864:

Kolding besættes af preussiske og østrigske tropper. De møder ingen modstand, da de rykker over grænsen ved Kongeåen.

20. februar 1864:

Preusserne har nu samlet 20.000 mand og 1200 ryttere ved Dybbøl og gør sig klar til angreb.

8. marts 1864:

Østrigste tropper besætter Vejle og Fredericia

Dybbøl

15. marts 1864:

Bombardementet af skanserne ved Dybbøl begynder.

17. marts 1864:

Et mindre dansk angreb mod nordvest udvikler sig til en egentlig kamp, hvor preusserne hurtigt kaster større styrker ind. De danske styrker trænges næsten helt tilbage til skanserækken, så næsten hele terrænet foran stillingen er tabt. Danskerne mister denne dag 667 mand mod preussernes 138 mand.

2. april 1864:

Belejringen af Dybbøl-stillingen begynder for alvor, og tyskerne bombarderer stillingen og Sønderborg voldsomt hver dag.

9. april 1864:

Den danske overgeneral Gerlach anmoder indtrængende den danske regering om tilladelse til en tilbagetrækning fra Dybbøl til Als. Regeringen svarer først to dage senere; stillingen skal holdes for enhver pris.

16. april 1864:

Omkring 40.000 preussiske soldater gør sig klar til at storme Dybbøl.

Slaget ved Dybbøl

18. april 1864:

Kl. 4 om morgenen den 18. april indledte preusserne et tæt bombardement af Dybbøl. Den preussiske hær var overlegen, og alle ti danske skanser faldt i løbet af få timer. Kort efter middag meddelte den preussiske angrebsleder sin konge, at slaget var vundet.

29. juni 1864:

Krigens efterspil fortsatte i månederne efter Slaget på Dybbøl. Forhandlinger om at dele Slesvig mellem de krigende parter faldt til jorden, mens stadig flere soldater faldt i nye kampe, især ved den preussiske overgang til Als.

30. oktober 1864

:

Fredsaftale

  • Print
  • Del artiklen: