preload loader
LSR-NYTOP
ultralyd

Ultralyd var et af de programmer, der ikke længere var at finde på DRs sendeflade i 2008

 

Kritik af generelt kvalitetsfald p.gr.a. spareplanerne

 

Baggrund:
Siden det i februar 2007 stod klart, at DRs budgetproblemer ville få mærkbare følger for program-udbuddet, har DR modtaget mange protester og kritiske henvendelser herom. Alene som klager via Kontakt DR er der modtaget knap 100.
Kritikken har mange facetter - men der er en overvægt af klager over forringelser i de seriøse tilbud rækkende fra nedlæggelsen af Dokumentarzonen og Ultralyd, forkortel-se af radioavisen kl. 12.00 m.v.(se endvidere nedenfor vedr. kulturprogrammer). Mange har også klaget over, hvad de oplever som endnu en stigning i antallet af gen-udsendelser, ligesom mange har set de tekniske problemer som en konsekvens af spareplanerne.

Svar på kritikken:
DR har i flere omgange henvist til, at de nye programplaner for 2008 også ville rumme en lang række nye tilbud og initiativer. Samtidig har man understreget, at der altid vil være en dynamisk udvikling i programudbud og medieplatforme. Derfor er det svært helt præcist at udskille, hvad der skyldes nedskæringer og hvad der skyldes omprioriteringer og effektiviseringer.

Konsekvens og opfølgning:
Det er endnu for tidligt at give et fuldt overblik over, hvordan modtagelsen af de nye programinitiativer har været, men den omfattende diskussion om DR efter spareplanerne gør, at der må informeres særligt grundigt om de nye sendeflader og den mangfoldighed af tilbud, der er til rådighed.

Kilde: Lytter- og seerredaktørens rapport: "Henvendelser til DR om programvirksomheden, 2. halvår 2007."

 

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Jobbet varetages af Jesper Termansen, der er ansat af DR's bestyrelse og således arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse. Kontakt redaktøren på lsrred@dr.dk.

 

Procedure ved klager

Hvordan kan man klage, hvornår er det en kommentar, og hvornår er det en klage? Hvad sker der, efter klagen er sendt? Få svar på syv typiske spørgsmål om proceduren for at klage.

 

DR Indefra: Lytternes og seernes redaktør taler om sine 11 år i DR

Den 1. november 2015 stopper Jacob Mollerup som lytternes og seernes redaktør hos DR. I den anledning var han i DR Indefra d. 26. oktober for at tale om sine 11 år på posten i DR. I programmet fortæller han om hvordan han ofte har følt sig på "tålt ophold" i DR.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Om DR > Lytternes og seernes redaktør > Kritikkens top 20 > 2007_kritiktop20

© Copyright DR 2018. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.