preload loader
LSR-NYTOP
Lars Løkke Rasmussen

Klagere mente at dækningen af sagen om finansminister Lars Løkke Rasmussens udgiftsbilag havde karakter af hetz.

Foto: DR © DR

 

Dækningen af Lars Løkkes bilag

13. okt. 2008 14.27 

Baggrund:
I midten af maj intensiveredes DR1s nyhedsdækning af sagen om finansminister Lars Løkke Rasmussens udgiftsbilag fra hans tid som amtsborgmester og sundhedsminister. Udover TV-Avisen tog 21 Søndag og Ærlig Talt fat på aspekter af sagen. Det førte til snesevis af kritiske henvendelser. Et gennemgående træk var, at klagerne mente
dækningen havde fået karakter af en hetz mod Lars Løkke Rasmussen. Klagerne kom især efter 21 Søndags dækning den 18. maj, som indeholdt en længere dokumentati-on af konkrete bilag. Kritikken gik bl.a. på, at de samme ting blev gentaget igen og igen.

Svar på kritikken:
I svarene fastholdt DR at det var en principiel sag om, hvordan en minister varetager det ansvar, han er pålagt. DR havde bl.a. bidraget til dækningen ved at bruge res-sourcer på en meget grundig research - bl.a. gennem aktindsigt. Dokumentationen blev forelagt for flere forskellige eksperter uafhængigt af hinanden.
DR har pure afvist at der har været tale om nogen form for hetz. 

Konsekvens og opfølgning:
Det er vigtigt, at DR bidrager til dækningen af sådanne sager gennem grundig og kri-tisk journalistik. TV-Avisen oplyser, at man i en længere periode "holdt øje med" sa-gen uden at gå ind i den. Den overordnede holdning var, at "småting" ikke skulle køres stort op. 21 Søndag kortlagde i sin research på et tidligt tidspunkt konkrete ek-sempler på sjusk og mangelfuld dokumentation i Lars Løkke Rasmussens bilag, men valgte først at udkomme med historien, da gennemgangen viste, at den manglende dokumentation var en konsekvent forteelse, der blev vurderet som ulovlig af flere af hinanden uafhængige eksperter. Da sagen dermed blev principiel og voksede, og det stod klart, at sagen i yderste konsekvens kunne få politiske følger, gik TV-Avisen også aktivt ind i sagen. Som i alle højspændte politiske sager har både TV-Avisen og 21 Søndag haft fokus på at "holde tungen lige i munden". 21 Søndag valgte en formidlingsform, hvor mange detaljer blev gennemgået i indslaget, netop for at seerne selv kunne tage stilling til substansen. Det er en almindeligt anvendt formidlingsform at gentage de centrale problemstillinger i et længere undersøgende tv-indslag, da seerne jo ikke kan spole tilbage undervejs eller læse teksten en gang til, som når man læser avis. Hvornår opsummeringer bliver for meget eller for lidt er en konstant diskussion på redaktionen, ligesom man på redaktionen har debatteret, hvordan man formidler hovedpersonens side af sagen - i dette tilfælde Lars Løkke Rasmussens - i de tilfælde hvor denne ikke selv vil medvirke.

 

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Jobbet varetages af Jesper Termansen, der er ansat af DR's bestyrelse og således arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse. Kontakt redaktøren på lsrred@dr.dk.

 

Procedure ved klager

Hvordan kan man klage, hvornår er det en kommentar, og hvornår er det en klage? Hvad sker der, efter klagen er sendt? Få svar på syv typiske spørgsmål om proceduren for at klage.

 

DR Indefra: Lytternes og seernes redaktør taler om sine 11 år i DR

Den 1. november 2015 stopper Jacob Mollerup som lytternes og seernes redaktør hos DR. I den anledning var han i DR Indefra d. 26. oktober for at tale om sine 11 år på posten i DR. I programmet fortæller han om hvordan han ofte har følt sig på "tålt ophold" i DR.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Om DR > Lytternes og seernes redaktør > Kritikkens top 20 > 2008

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.