preload loader
LSR-NYTOP
Strejke

Mange klagede over et indslag i tv-avisen d. 9. maj, hvor løn- og arbejsforhold for sygeplejersker og privatansatte ingeniører blev sammenlignet.

© DR

 

OK 2008 - omstridt indslag om sygeplejersker og ingeniører

15. okt. 2008 11.20 

Baggrund:
Et indslag i TV-Avisen 21.00 den 9. maj gav usædvanligt mange kritiske reaktioner - primært fra strejkende sygeplejersker. Indslaget tog udgangspunkt i overenskomst-kampagnen, hvor Dansk Sygeplejeråd sammenlignede sygeplejerskernes løn- og ar-bejdsforhold med privatansatte ingeniørers.
Indslaget forsøgte en sammenligning af de to faggruppers løn og konkluderede, at hvis sygeplejerskerne arbejdede lige så meget som ingeniørerne, ville de tjene en anelse mere end ingeniørerne.
TV-Avisen modtog på mail 21 klager over dette enkelte indslag. Gennemgående stille-de klagerne sig tvivlende overfor talmaterialet og efterspurgte kilderne. Endelig anke-de mange over, at Dansk Sygeplejeråd ikke kom til orde i indslaget.

Svar på kritikken:
Klagerne fik et langt svar fra TV-Avisen, der redegjorde for de omstridte regnestykker.  Dansk Sygeplejeråd havde under de igangværende overenskomstforhandlinger sam-menlignet sig med faggrupper på det private arbejdsmarked og fremhævet lønforskel-le på 23 og 27 procent i forhold til gruppen af kortuddannede ingeniører. Begge orga-nisationer blev kontaktet som del af researchen. Men Dansk Sygeplejeråd ønskede ik-ke at diskutere tal, var den tilbagemelding som studieværten fik, da han kontaktede formanden Connie Kruckow.
De tal, der anvendes i regneeksemplet, er dels indhentet fra FLD (Det Fælleskommu-nale Løndatakontor) dels fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Man kan diskutere, hvor mange forskellige forhold man skal indregne i en sådan sammenligning af to me-get forskellige grupper, men TV-Avisen valgte at koncentrere sig om de to hovedkom-ponenter - løn og arbejdstid - der hyppigst har været benyttet under forårets debat.

Konsekvens og opfølgning:
Det er vigtigt, at TV-Avisen laver indslag, der grundigt efterprøver påstande i den of-fentlige debat. Det pågældende indslag var seriøst, men det havde været nyttigt for debatten, hvis kilder, beregninger og forudsætninger fra starten havde været tilgæn-gelige på DR Nyheders website om OK 2008.

 

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Jobbet varetages af Jesper Termansen, der er ansat af DR's bestyrelse og således arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse. Kontakt redaktøren på lsrred@dr.dk.

 

Procedure ved klager

Hvordan kan man klage, hvornår er det en kommentar, og hvornår er det en klage? Hvad sker der, efter klagen er sendt? Få svar på syv typiske spørgsmål om proceduren for at klage.

 

DR Indefra: Lytternes og seernes redaktør taler om sine 11 år i DR

Den 1. november 2015 stopper Jacob Mollerup som lytternes og seernes redaktør hos DR. I den anledning var han i DR Indefra d. 26. oktober for at tale om sine 11 år på posten i DR. I programmet fortæller han om hvordan han ofte har følt sig på "tålt ophold" i DR.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Om DR > Lytternes og seernes redaktør > Kritikkens top 20 > 2008

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.