preload loader
LSR-NYTOP
Bupl-strejke

Mange af de klagemails TV Avisen modtog, var fra medlemmer af de konfliktende, faglige organisationer. Her er det medlemmer af BUPL.

© Scanpix

 

OK 2008 - kritik af dækningen

20. okt. 2008 14.00 

Baggrund:
I alt modtog alene TV-Avisen over 100 kritiske mails vedrørende overenskomst-dækningen. Henvendelserne kom i stort omfang fra seere, som var medlemmer af de konfliktende fagforbund.
De fleste kritiserede, at deres eget fagområde blevet dækket for lidt. Det gjaldt f.eks. medlemmer fra Sundhedskartellet, der fandt, at kun sygeplejerskernes konflikt blev omtalt på deres område. En del pædagoger fandt at deres område blev dækket alt for lidt - særligt blev der klaget over, at TV-Avisen ikke dækkede en demonstration på Christiansborg Slotsplads den 27. maj.
Ligeledes var der en del klager over, at arbejdsgiversiden generelt 'slap for let'. Der var også en række klager over misvisende billeddækning og manglende præcision - f.eks. manglende skelnen mellem SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere.

Svar på kritikken:
Flere af de konkrete fejl er blevet erkendt - og har ført til enkelte rettelser. Men gene-relt har DR svaret, at den samlede omtale af OK 2008 - på tv, radio og web - i mange forskellige programmer gav en fuldt forsvarlig dækning af forløbet.

Konsekvens og opfølgning:
TV-Avisen havde på forhånd opstillet denne målsætning for dækningen af OK 2008:
"Vi er først med de afgørende udviklinger i konflikten
Vi er i hele Danmark
Det skal kunne mærkes, at vi besidder en høj faglighed
Vi ser konflikten fra alle sider:
1) borgeren, der kommer i klemme
2) de strejkende
3) de offentlige arbejdsgivere (skatteborgerne)
Vi varierer vores dækning, så vi undgår metaltræthed hos seerne (vinkler, case-typer m.v.)
Vi vender tingene på hovedet
Vi stiller altid det kritiske spørgsmål".
TV-Avisen oplyser, at der har været en løbende evaluering m.h.p. at sikre, at den overordnede målsætning blev holdt, ligesom hele forløbet efterfølgende har været evalueret. Konklusionen har været, at DR i forhold til konkurrenterne havde flest ny-heder fra forhandlingerne/konflikten. Der var yderligere en meget høj faglig og for-midlingsmæssig kvalitet i dækningen. De klare og velovervejede mål, den høje faglig-hed samt de mange cases fra hele landet sikrede efter ledelsens opfattelse den stær-keste overenskomstdækning i DR formentlig nogensinde.
TV-Avisen var forberedt på kritik, da et intenst overenskomstforløb altid sætter sinde-ne i kog. Men langt færre "interessenter" end ventet har kontaktet TV-Avisen med kri-tik. TV-Avisens ledelse har ikke konstateret grundlæggende fejl eller skævheder i dækningen. Endvidere planlægger man at bruge samme model ved fremtidige større, planlagte begivenheder: Ledelsesmæssigt skal der formuleres en klar målsætning med dækningen, og det skal løbende sikres, at man "er på rette kurs".

 

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Jobbet varetages af Jesper Termansen, der er ansat af DR's bestyrelse og således arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse. Kontakt redaktøren på lsrred@dr.dk.

 

Procedure ved klager

Hvordan kan man klage, hvornår er det en kommentar, og hvornår er det en klage? Hvad sker der, efter klagen er sendt? Få svar på syv typiske spørgsmål om proceduren for at klage.

 

DR Indefra: Lytternes og seernes redaktør taler om sine 11 år i DR

Den 1. november 2015 stopper Jacob Mollerup som lytternes og seernes redaktør hos DR. I den anledning var han i DR Indefra d. 26. oktober for at tale om sine 11 år på posten i DR. I programmet fortæller han om hvordan han ofte har følt sig på "tålt ophold" i DR.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Om DR > Lytternes og seernes redaktør > Kritikkens top 20 > 2008

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.