preload loader
LSR-NYTOP
DR Pigekoret

Mange var kede af ikke at kunne høre Pigekoret lige før radioavisen kl. 12 på P4.

Foto: Jakob Boserup

 

Pigekoret kommer ikke længere 11.55 på P4

20. okt. 2008 14.53 

Baggrund:
Mange lyttere beklagede, at de fra starten af 2008 ikke længere kunne høre Pigekoret på P4 lige før Radioavisen kl. 12.00. Pigekoret har i en årrække haft denne faste plads på P4 og alene via Kontakt DR blev der modtaget 77 klager over dette brud på en tradition. En klage havde 105 underskifter. Sagen har også været rejst i læserbreve og aviskommentarer. Mange har i den forbindelse undret sig over, at DR har taget dette skridt, netop som Sangens År startede.

Svar på kritikken:
Med Pigekoret kl. 11.55, var det svært at lave den rigtige indgang til Radioavisen klokken 12.00. En del lyttere valgte P4 fra på grund af Pigekoret - hvilket også påvirkede lyttertallene for Radioavisen.
Pigekorets faste radiohjørne på P4 kl. 11.55 blev derfor erstattet af en række koncerter og optagelser. Nu optræder koret på flere kanaler og på mange flere tidspunkter i løbet af ugen.
På P2 kan man f.eks. hver uge høre optagelser fra korets klassiske koncerter i programmet Koncert Nu og korets indspilninger og koncertoptagelser indgår i P2s almindelige musikflader. Også på P4 indgår Pigekoret i en række musikbegivenheder i årets løb. På DAB-kanalen P4 Danmark er der morgensang med Pigekoret alle hverdage kl. 6.15, lørdag og søndag kl. 7.15, samt alle dage kl. 9.20. Og snart kommer der et månedligt program med Pigekoret lørdag kl.11.00-11.45.

Konsekvens og opfølgning:
Sideløbende med kritikken har P4 fået mange positive reaktioner på ændringen og først og fremmest oplevet bedre lyttertal til Radioavisen kl. 12.00. Det er chefredaktionens vurdering, at beslutningen ud fra en samlet betragtning har vist sig at være rigtig.

NOTE: Jeg er efter offentliggørelsen af denne rapport blevet opmærksom på et par fejl og unøjagtigheder i omtalen af Pigekoret.
- Lyttertallene før og efter ændringen er ikke direkte sammenlignelige - der kan derfor ikke drages sikre konklusioner om ændringens effekt på lyttertallene.
- Vedr. korets ændrede placering er billedet mere komplekst end anført. Programmet Koncert Nu  bringer ikke uddrag af optagelser med koret hver uge men jævnligt.  Det er ikke nyt, at koret kan høres på P2s al-mindelige sendeflader, men det indgår nu i den faste musikrotation - pt. med 15 til 20 sange. På DAB-kanalen P4 Danmark er der imidlertid som anført en række nye muligheder for løbende at høre koret. Jeg vil i næste rapport bringe en kort oversigt over udviklingen. 

 

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Jobbet varetages af Jesper Termansen, der er ansat af DR's bestyrelse og således arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse. Kontakt redaktøren på lsrred@dr.dk.

 

Procedure ved klager

Hvordan kan man klage, hvornår er det en kommentar, og hvornår er det en klage? Hvad sker der, efter klagen er sendt? Få svar på syv typiske spørgsmål om proceduren for at klage.

 

DR Indefra: Lytternes og seernes redaktør taler om sine 11 år i DR

Den 1. november 2015 stopper Jacob Mollerup som lytternes og seernes redaktør hos DR. I den anledning var han i DR Indefra d. 26. oktober for at tale om sine 11 år på posten i DR. I programmet fortæller han om hvordan han ofte har følt sig på "tålt ophold" i DR.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Om DR > Lytternes og seernes redaktør > Kritikkens top 20 > 2008

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.