preload loader
LSR-NYTOP
Kontant griseri på gaflen. ©

Kontants udsendelse - "Griseri på gaflen" - udløste en organiseret mailstorm allerede før sendetidspunktet.

© Kontant griseri på gaflen.

 

Kontant om svinestalde

01. feb. 2011 15.35 

Baggrund:
Den 26. oktober sendte Kontant på DR1 et program om forholdene i de danske svinestalde. Programmet - Griseri på gaflen - førte til en større diskussion. Nogle af optagelserne til udsendelsen foregik hos en landmand, som Kontant var blevet henvist til af landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer/Svin. Inden udsendelsen var færdig (samme dag som den blev sendt om aftenen) rundsendte den pågældende landmand en skarp kritik af dens indhold og af optagelserne. Mailen spredtes i løbet af få timer til alle medier og til landmænd og deres bekendte over hele landet samt til folketingspolitikere og DR's ledelse. Den blev også et emne på svineavlerkongressen i Herning, der afvikledes samme dag.
Den meget lange mail havde overskriften "I kløerne på Kontant" og beskrev optagelserne som ".. en rystende oplevelse". Det blev bl.a. kritiseret at Kontant ledte efter fejl og at man samarbejdede med Dyrenes Beskyttelse.
Mailen gav en større offentlig debat. Udsendelsen blev også halvårets mest omdiskuterede på programmets hjemmeside, hvor mere end 300 deltog i debatten. DR modtog dog under 10 egentlige klager over programmet.

DR's svar:
Redaktionen svarede, at man slet ikke kunne genkende landmandens beskrivelse af optagelserne. Som det fremgik af udsendelsen var der netop ikke nævneværdige problemer i den pågældende besætning. Det var der til gengæld andre steder.
Den fremviste mønsterbesætning spillede ingen fremtrædende rolle i udsendelsen. Det gjorde derimod en reportage fra det veterinære rejsehold. Konklusionen var, at alle de steder, der besøgtes i løbet af de to dage, var der problemer. Kontant har ligeledes indhentet statistik, billeddokumentation og interviewet en professor, der obducerer dyr, der har været udsat for vold. Alt i alt underbyggede dette materiale, at der bestemt er kritisable forhold.
Enkelte seere rejste kritik af det faktisk sendte. Denne kritik er besvaret af redaktøren og bragt på programmets hjemmeside. Ingen af disse klagere er gået videre med deres kritik.

Konsekvens og opfølgning:
Den effektivt rundsendte mail førte til en diskussion af programmet på falske præmisser. De svar den ansvarlige redaktør skrev i aviserne formåede ikke at rette op på det. Den omtalte landmand har ikke klaget over programmet.

Fra Kritikkens Top 20 2. halvår 2010

 

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Jobbet varetages af Jesper Termansen, der er ansat af DR's bestyrelse og således arbejder uafhængigt af DR's daglige ledelse. Kontakt redaktøren på lsrred@dr.dk.

 

Procedure ved klager

Hvordan kan man klage, hvornår er det en kommentar, og hvornår er det en klage? Hvad sker der, efter klagen er sendt? Få svar på syv typiske spørgsmål om proceduren for at klage.

 

DR Indefra: Lytternes og seernes redaktør taler om sine 11 år i DR

Den 1. november 2015 stopper Jacob Mollerup som lytternes og seernes redaktør hos DR. I den anledning var han i DR Indefra d. 26. oktober for at tale om sine 11 år på posten i DR. I programmet fortæller han om hvordan han ofte har følt sig på "tålt ophold" i DR.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Om DR > Lytternes og seernes redaktør > Kritikkens top 20 > 2010 - 2. halvår

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.