Steen Nepper Larsen: Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) er kendt for at have sagt, at Gud er død. Han lavede et attentat mod begreberne "sjæl" og "Gud", på troen og den kristne moral. Det kommer kraftigst til udtryk i værker som "Antikrist" og "Moralens genalogi" (også oversat til "Moralens oprindelse"); men opgøret med kristendommen er en vigtig del af hele forfatterskabet. Nietzsche gjorde op med kristendommen, fordi den skaber en form for hinsides verden, som gør den dennesidige verden til en bleg afglans. Ved at konstruere en lykkelig, paradisisk verden uden for den jordiske, kummerlige tilværelse nedvurderer man livet. Denne "Jenseitsglauberi" (tro på det hinsides) på et kristent paradis eller genkomsten af et sådant er det egentligt skandaløse, da det ødelægger individualitetens muligheder for at sætte egne værdier, og hindrer mennesket i at være skeptisk over for sin egen kultur.

Nietzsche er meget vanskelig at læse. Han prøver at vise os sprogets forførende kraft. Det sproglige begreb får vi, sagde han, ved at gøre det ikke-identiske identisk, eller det ulige ens. Han eksemplificerede det i en berømt tekst, "Über Wahrheti und Lüge im aussermoralischen Sinn" (Om sandhed og løgn i amoralsk forstand) fra 1873, ved at sige, at begrebet blad, som en platonisk idé, er et almenbegreb, som vi tyder verden igennem, når vi ser alle de individuelle blade. Vi taler om dem, som om de havde noget at gøre med begrebet blad. Men det har de jo ikke, for det er os, der har konstrueret almenbegrebet blad. Med sproget laver vi "begrebsmuligheder" eller skematiske begreber, som er vores redskaber til at se verden. Men vi ser bort fra, at vi ser verden gennem briller. Sproget er vores briller. Med sproget forvansker vi realiteten – eller snarere: der er ingen realitet, der er kun vores egen konstruktion.

 

Nietzsche sagde det sådan i samme tekst:

"Hvad er altså sandhed? En bevægelig hærskare af metaforer, metonymier og antropomorfismer, kort sagt en sum af menneskelige relationer, som poetisk og retorisk forstærket, er blevet oversat og udsmykket, og som efter lang tids brug forekommer et folk at være faste, kanoniske og forbindtlige: sandhederne er illusioner, om hvilke man har glemt at de er illusioner, metaforer som er blevet opbrugt og sanseligt kraftesløse; mønter der har mistet deres præg og nu ikke har værdi som mønter, men blot som metal."

Der eksisterer altså hverken en sanselig, en materiel eller en åndelig givet verden på forhånd. Alt bliver til ved at blive fortolket.

Klik her for at høre udsendelsen

Steen Nepper Larsen, f. 1958, cand.mag. i historie og samfundsfag fra Roskilde Universitetscenter. Lektor på Roskilde Universitetscenter og Handelshøjskolen i København.

Udsendelsen blev sendt første gang 01.09.94 på P1.

Tilrettelægger Birgitte Rahbek.

Netlagt af
Caspar Haarløv