Gamle Danmark 1945-1975, 03:10

Programinfo:

Udsendelse 3 handler om Danmark i den kolde krig og foregår i 1947-53. Den kolde krig startede som følge af USA´s prøvesprængninger på Bikini og det kommunistiske kup i Prag, og de tidligere allierede i øst og vest betragtede sig nu som fjender. De neutrale skandinaviske lande søgte sammen i en nordisk forsvarsunion, men initiativet blev overhalet af øst- vest konfrontationen og Danmark fulgte nødtvunget Norge ind i Atlantpagten. Den kolde krigs virkninger i DK var blandede og afspejlede sig på forskelig vis i det danske samfund. I kulturlivet fra H.C. Branner og Kjeld Abells ideologiske digtning til den folkelige forfatter Morten Korchs idylliske historier. Den angstfyldte tid dannede ligeledes rammen om internationale forsøg på religiøse vækkelser, bl.a. Moralsk Oprustning, Jehovas Vidner og Billy Grahams bevægelse. Jet-tiden nærmede sig, og fra privat-kapitalistisk side gennemførtes efterkrigstidens eneste større forsøg på praktisk nordisme: Scandinavian Airlines System, som bl.a. etablerede den luftbårne handelsvej København/Los Angeles via Nordpolen. Perioden blev præget af farvestærke danske maritime begivenheder: Hospitalsskibet "Jutlandia" blev sendt til Korea- krigen; det marinbiologiske "Galathea" fandt organisk liv 10 km. under havoverfladen, og den dansk-amerikanske kaptajn Kurt Carlsen skabte årets heltehistorie, da han i 1952 kæmpede i flere døgn for at redde sit skæve skib "Flying Enterprise". Indhold: Se kartotekskort. Danmark; 96.72; x

Programinfo:

Forfatter og fortæller: Paul Hammerich. Producer: Gert Fredholm. Fotograf: Henning E. Jensen.

Tid:

01:14:55

Sendt:

21/01/1984

Læs mere

Mere: Danmarkshistorier

Seneste afspillede