Tale af statsminister TH. Stauning ved Rigsdagens åbning.

Programinfo:

Statsminister THORVALD STAUNING, Socialdemokratiet, taler: Landets neutralitet anerkendt. Nu må vi vise upartiskhed. Ingen grund til bekymring. Men vanskeligheder med råstoffer, prisstigning, arbejdsløshed mm. Produktion og beskæftigelse må opretholdes i videst muligt omfang. Indgreb må tages under overvejelse. Regeringen truffet foranstaltninger m.h.t. Færøernes og Grønlands forsyning. Om ny beskatning. Der kræves samfundssind af alle. Almindeligt lovgivningsarbejde må i nogen grad hvile, dog forslag fra undervisnings-, handels-, social-, finans-, justits- og indenrigsministeriet. Den europæiske situation vil stille sine krav til os alle. Vi bør bevare vort land uskadt gennem krigen. Leve Danmark.

Genre:

Rigsdagen; Danmark, historie 1900-40; politikere;

Tid:

00:10:47

Sendt:

03/10/1939

Medvirkende:

Thorvald Stauning;

Læs mere

Mere: Begivenheder

Seneste afspillede