Statsminister Vilhelm Buhl: Rigsdagens åbning.

Programinfo:

Statsminister Vilhelm Buhl taler ved Rigsdagen 's åbning. Spørgsmålet om Rigsdagens parlamentariske basis. Om ansøgning om optagelse i De Forenede Nationer. Antikominternpagten ophæves ved lov. Tilbageholdelse af afskedigelserne af gesandterne mm. Grænsen ligger fast. Spørgsmålet må underkastes overvejelser. Om frihedskampen, hæren og flåden. Om politiet. Om straffelovgivningen for nazister mm. Om forsyningssituationen og beskæftigelsen. Om støtte til boligbyggeriet. Om social solidaritet. Om tingets konstituering. 'Der er et yndigt land'.

Genre:

FN; Rigsdagen; besættelsen

Tid:

00:19:00

Sendt:

09/05/1945

Medvirkende:

Vilhelm Buhl; Frode Jakobsen;

Læs mere

Episode: 1940erne

Mere: Begivenheder

Seneste afspillede