Statshusmænd gennem 50 år. Råstof.

Programinfo:

Om husmandsbevægelsens oprindelse, loven af 1899 om jord til landarbejderne, senere forkætret af husmandsbevægelsen.

Programinfo:

Christian Torpe.

Genre:

husmandsbrug; husmandsbevægelsen, husmandsforeninger; husmandsskoler

Tid:

02:11:28

Sendt:

09/11/1949

Medvirkende:

Holger Nørgaard; Hans P. Lorentzen; Martin Andersen; Hans Christian Hansen; Balle; Niels Peter Andreasen; Grønborg; Laurids Nielsen; Christian Hansen; Peter Hansen; Hougaard; Larsen-Bjerre; Einar Simonsen; Jens Hørlyk; Teickert; Aage Johansen; Ingrid Johansen; Jeppesen-Drusebjerg;

Læs mere

Episode: 1940erne

Seneste afspillede