Kongehuset, 04:10.

Programinfo:

Med salonvogn til Belgien. Adjudanterne er sammen med hofdamerne de ansatte i Kongehuset, som er tættest på regentparret ­ også når dronningen og prins Henrik tager den nye salonvogn i brug for at køre til Belgien på officielt statsbesøg. Til den danske returmiddag i Bruxelles skal adjudant Per Jensen læse alle gæsternes navne og titler op for dronningen, og det volder kvaler, da præsentationen skal foregå på fransk.

Programinfo:

Redaktion: Joachim Majholm. Reporter: Christian Vorting. Producent: Karsten Kjær.

Genre:

Ordensvæsen, audiens; Pantomimeteatre, 'Kærlighed i skarnkassen'; Danmark statsbesøg Belgien, de kongelige; Livgardens Musikkorps;

Tid:

00:29:01

Sendt:

22/10/2002

Medvirkende:

Ernst H. Clausen, adjudant; Margrethe, dronning, Danmark; Lone Sehested, politimester, Tønder; Ove Bruhn Jensen, i audiens, DMI; Kim Kristensen, adjudant; Kurt Bache, adjudantstabschef; Per Jensen, adjudant; Georg Bentzen, områdechef, DSB; Niels Eilschou Holm, kabinetssekretær; Per Buur, chefinspektør, Københavns Hovedbanegård; Henrik, Prins, Danmark; Philippe, Kronprins, Belgien; Mathilde, Prinssesse, Belgien; Albert, Konge, Belgien; Peter Harbech, dirigent, Livgardens Musikkorps, Danmark; Søren Haslund-Christensen, hofmarskal, Danmark; Rasmus Lyberth, sanger, Grønland; Inga Nielsen, operasangerinde, Danmark;

Læs mere

Mere: Tema - Royalt Bonanza

Seneste afspillede