Magtens billeder: Under anklage.

Programinfo:

Dokumentarserien "Magtens billeder" består af tolv dokumentarfilm, der sætter billeder på magtens væsen i Danmark. Når politiet mistænkes for at overtræde loven, så er det anklagemyndigheden og politiet selv, der skal undersøge sagen. Og det har i en række sager fået alvorlige konsekvenser for retssikkerheden. Denne sag er en af dem. En mor anklager politiet for at have slået hendes søn ihjel efter en banal anholdelse. Hun mener, at både politiet, anklagemyndigheden og rigsadvokaten misbruger deres magt og skjuler beviserne i sagen. På baggrund af bl.a. rekonstruktioner af sagsforløb og indblik i statsadvokatens redegørelse i udsendelsen er spørgsmålene efterfølgende: Hvorfor kan sagens akter ikke udleveres og en advokat beskikkes? Hvorfor vælges den mindst sandsynlige dødsårsag? Hvorfor blev Retslægerådet aldrig spurgt? Hvorfor blev Falck-redderne aldrig spurgt? Hvorfor gøres betjentene ikke ansvarlige for den manglende genoplivning?

Programinfo:

Tilrettelæggelse: Michael Klint og Christian Andersen. Redaktion: Stefan Samsøe-Petersen, Henrik Grunnet, Jacob Høgel og Allan Berg Nielsen.

Genre:

Retssikkerhed; Benjamin sagen; Løgstør sagen; Klager, anker, anholdelser, dødsfald, politi, politiklagenævn;

Tid:

00:56:38

Sendt:

04/02/2004

Medvirkende:

Jonna Ørskov, mor til afdøde Jens Arne Ørskov; Marianne Schou, mor til Benjamin Schou; Hanne Reumert, advokat; Claus Bonnez, advokat; Jørn Simonsen, professor i retsmedicin, tidl. fmd. Retslægerådet; Hanns Reich, overlæge, Hvidovre Hospital; Lars Heslet, overlæge, Rigshospitalet; Sven Trautner, korpslæge, Falck;

Læs mere

Mere: Dokumentar

Seneste afspillede