Trafikanalyse

Programinfo:

Overalt i København blev der foretaget en trafikanalyse. Det drejede sig bl.a. om fjerntrafikkens fordeling inden for storby-området. Vejdirektoratet og andre trafikale myndigheder tog sig af cykel- og motorvogns-tællingen, medens DSB og Sporvejene tog sig af deres egne passagerer.

Programinfo:

Fotograf: Frank Paulsen. Fra: Dansk Filmjournal nr. 2A 1956.

Genre:

Vejdirektoratet, trafik, 1950'erne,

Tid:

00:01:16

Sendt:

01/09/1956

Læs mere

Episode: Dansk Filmjournal

Mere: Danmarkshistorier

Seneste afspillede