Taxa-optog 1962*

Programinfo:

*Dette er en lille kortfilm optaget specielt for SCHAADT REKLAME for TAXA. Filmen er tilrettelagt af Dupont, Schaadt og Glensfeldt, og fotograferet af Frank Paulsen m.fl. TAXA-OPTOG. Taxa har fået nyt telefonnummer, 3x35, på grund af fuldauto- matiseringen. For at få det nye telefonnummer slået fast i folks bevidsthed, arrangerede man en Taxa-uge, hvor bl.a. Odense-garden slog på tromme for sagen. Garden var inviteret med på en lille Sveriges-tur aftenen før det store optog gennem byen. Optoget startede fra Frederiksberg Rådhus og kørte ad Gl.Kongevej mod Rådhuspladsen. Nogle af de alllerældste vogne deltog - en fantastisk udvikling på godt et halvt hundrede år.

Programinfo:

Fotograf: Frank Paulsen

Tid:

00:06:57

Sendt:

01/08/1962

Læs mere

Episode: Dansk Filmjournal

Mere: Danmarkshistorier

Seneste afspillede