Den europæiske filosofis historie 27 - Heidegger og Maurice Merleau-Ponty

Programinfo:

I udsendelsen taler programmedarbejder BIRGITTE RAHBEK med lektor OLE FOGH KIRKEBY om filosofferne Martin Heidegger (1889-1976) og Maurice Merleau-Ponty (1907-61). OLE FOGH KIRKEBY fortæller om Heideggers liv. Hans baggrund var katolsk, og han indtrådte for en kort periode i jesuiterordenen. Derefter læste han teologi, men fandt hurtigt vejen til filosofien. Da han blev rektor på universitetet i Freiburg, meldte han sig ind i nazistpartiet. Heideggers nazistiske engagement har ofte overskygget hans filosofi. OLE FOGH KIRKEBY fortæller om Heideggers filosofi. Heidegger var påvirket af fænomenologen Husserl og eksistentialisten Kierkegaard. Han ønskede at gå til filosofiens rod til spørgsmålet om "væren". I Heideggers tidlige forfatterskab er begrebet "væren" bundet til en reflekteren i tiden og tilfældigheden. Senere i forfatterskabet bliver han antihumanistisk, og begrebet ændrer karakter til noget, der ikke er bundet til den menneskelige reflektivitet, men til noget verdenen udenfor har, og som vi skal forholde os til. OLE FOGH KIRKEBY fortæller videre om Heideggers filosofi. Han læser citater fra Heideggers værk "Sein und Zeit" (1927), hvorbl.a. Kierkegaards eksistentsialanalyse tages op. OLE FOGH KIRKEBY fortæller om Merleau-Pontys liv og filosofi. Derudover sammenligner han Merleau-Pontys og Heideggers filosofi. Merleau-Ponty var glødende antinazist. I 1952 blev han professor i filosofi ved College de France, og han var udgiver af et stort tidsskrift sammen med Satre. Merleau-Ponty beskæftigede sig med de fleste eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i fænomenologi, eksistentialisme og marxisme. Hos Merleau-Ponty gav fænomenologien sig udtryk ved, at han støttede sig til psykologisk videnskab, hvorimod Heidegger totalt afviste naturvidenskaben og anden videnskab i klassisk forstand. Merleau-Ponty og Heidegger forenes i sprogfilosofien. I denne sammenhæng mener de, at fænomenologien aldrig kan komme tilbage til forestillingen om en oprindelig reflektion over virkeligheden,

Programinfo:

Birgitte Rahbek

Genre:

Filosofi;

Tid:

00:57:05

Sendt:

06/10/1994

Medvirkende:

Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Episode: Den europæiske filosofis historie

Seneste afspillede