Den europæiske filosofis historie 34 - Postmodernisme/dekonstruktivisme

Programinfo:

Udsendelsen handler om postmodernisme og dekonstruktivisme. Medarbejder BIRGITTE RAHBEK taler med adjunkt FREDERIK STJERNFELT om de franske filosoffer Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, Jean Baudrillard og Michel Serres. FREDERIK STJERNFELT definerer postmodernisme og dekonstruktivisme samt poststruktualisme, som dækker begge de førstnævnte. Han fortæller, at poststruktualisterne er påvirkede af Nietzsche s sprogopfattelse og sprogkritik. Han fortæller om postmodernisten Jean-Francois Lyotard. Lyotard var som ung venstresocialist og medlem af et parti kaldet "socialisme eller barbari", hvilket senere har påvirket hans tanker inden for filosofien. Lyotard er kendt som en af intensitetsfilosofferne også kaldet begærsfilosofferne. Filosofien indeholder en anarkistisk tolkning af Freud. FREDERIK STJERNFELT fortæller om Lyotards bog "Viden og det postmoderne samfund" (1979). Bogen er historien om de store fortællingers krise d.v.s. samfundenes forestillinger om sig selv i den moderne periode. Han fortæller, at sproget spiller en stor rolle for Lyotard, og at han bl.a. er præget af Wittgenstein. Derudover fortæller om Lyotards sene hovedværk "Striden" (1983), og om Lyotards etiske forestilling af retfærdighed. FREDERIK STJERNFELT fortæller om Derrida og destruktivismen. Destruktivismen kan kun bruges til at læse tekster. Derrida kritiserede både struktualismen og fænomenologien. FREDERIK STJERNFELT fortæller om Jean Baudrillard som var en skarp kritiker af det moderne samfund og forbrugersamfundet. Derudover fortæller han om Michel Serres, der var påvirket af poststruktualismen. Serres var interesseret i naturvidenskaben, og mente ikke, at der var nogen grænse mellem kultur og natur.

Programinfo:

Birgitte Rahbek

Genre:

Filosofi;

Tid:

00:44:45

Sendt:

24/11/1994

Medvirkende:

Frederik Stjernfelt

Læs mere

Episode: Den europæiske filosofis historie

Seneste afspillede