'Danbjørn'

Programinfo:

Bemærkning: Usikker uds. dato. Billedbeskrivelsen er fotografens shot-liste. Fra Odense Stålskibsværft søsattes forleden den første af de isbrydere, staten har bestilt. Der er indtruffet nogle forsinkelser i leverancen af skibets motorer, så isbryderen vil ikke blive til megen hjælp ved en eventuel kommende isvinter, idet den først bliver leveret engang i foråret 1965. Isbryderen fik navnet "Danbjørn", af handelsminister Baunsgaards frue, Egone Baunsgaard. Efter at de indbudte havde lykønsket hinanden med den nye isbryder, så man nærmere på nyskabelsen , som nu var kommet i sit rette element.

Programinfo:

Fotograf: Frank Paulsen

Genre:

Skibsværfter, søsættelse;

Tid:

00:02:10

Sendt:

01/09/1964

Medvirkende:

Hilmar Baunsgaard, Handelsminister;

Læs mere

Episode: Ugerevy