Forsyninger flyves til Livø

Programinfo:

Redningskorpset Zonen flyver forsyninger til den isvinter ramte Livø.

Genre:

Nødforsyninger, isvinter; redningskorpset 'Zonen'

Tid:

00:01:47

Sendt:

01/01/1954

Læs mere

Episode: Ugerevy