Hjemmeværnskoncert på Rådhuspladsen

Programinfo:

På Rådhuspladsen musicerede Hjemmeværnets store orkester under ledelse af Kaptajnløjtnant Willy Hansen. Det vakte stor opmærksomhed blandt de mange mennesker, der benyttede det fine søndagsvejr til en spaseretur. Selv de, der havde mest travlt, gav sig tid tilat standse op og lytte til den festlige og veludførte musik.

Programinfo:

Fotograf: Frank Paulsen

Genre:

Hjemmeværnskoncert;

Tid:

00:01:25

Sendt:

01/12/1958

Medvirkende:

Willy Hansen, Kaptajnløjtnant;

Læs mere

Episode: Ugerevy