Støjen - en snigende gift

Programinfo:

Den fjerde af en række udsendelser om hvordan vi ødelægger vore egne livsbetingelser. Professor FRITZ INGERSLEV definerer støj som uønsket lyd. Overlæge H. W. EWERTSEN om øret, hvordan det virker, og hvordan det bliver beskadiget. Overlæge HENRIK JOHANSEN om støjbekæmpelse inden for forsvaret. (BÅND 2:) Professor Ingerslev om flystøj og den støj, der specielt kommer fra overlydsfly. Afdelingschef POUL EEFSEN om reglerne for trafikstøj. Civilingeniør JØRGEN PETERSEN om støjgener fra byggepladser og i hvilket omfang de kan undgås. Underdirektør K. KOCH JENSEN om støjen fra industrien. Han efterlyser danske normer for tilladt støjniveau, men mener i øvrigt, at ansvaret må lægges tilbage på de planlæggende myndigheder. (BÅND 3:) Professor Ingerslev, amtsvejinspektør IVAR JØRGENSEN og arkitekt EDMUND HANSEN diskuterer støjhensyn i samspillet mellem planlægning af trafikanlæg og boligområder. (BÅND 4) Stud. psych. ELSE JØRGENSEN om et forsøg med mennesker i to boligområder med meget forskelligt støjniveau. Forsøgsleder VILLY OLSEN om støj fra landbrugsmaskiner, især traktorer, hvor det førerhus, der forlanges af sikkerhedsgrunde, giver meget forøgede støjproblemer. ASBJØRN YDE LARSEN og professor Ewertsen om de eventuelle høreskader ved beatmusik. Undersøgelser har ikke vist nogen skader. Civilingeniør JØRGEN PETERSEN om bygningsreglementer, om lydisolering o.l. GERDA ALEXANDER om baggrundsmusik som hun anser for skadelig og sløvende. Udsendelsen er rigt illustreret med ubehagelige lyde.

Programinfo:

Tilrettelæggelse : Regner Ryelund.

Genre:

støjforurening

Tid:

01:58:45

Sendt:

26/03/1970

Medvirkende:

Afspændingspædagog Gerda Alexander; afdelingschef, cand. jur. Poul Eefsen; overlæge, dr. med. H. W. Ewertsen; kommitteret, arkitekt Edmund Hansen; professor, dr. techn. Fritz Ingerslev; underdirektør K. Koch Jensen; overlæge, dr. med. Henrik Johansen; amtsvej inspektør Ivar Jørgensen; forsøgsleder Villy Olsen; civilingeniør Jørgen Petersen; stud. psych. Else Sørensen.

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede