Da den trådløse blev opfundet - og hvad den formår i dag

Programinfo:

Programmedarbejder KNUD VAD THOMSEN taler på radioudstillingen i Forum med civilingeniør Einar Dessau, som byggede den første amatørsender for telefoni. EINAR DESSAU fortæller, at han som gymnasieelev byggede senderen i 1906 sammen med kammeraten Ernst Johan Nyrup. De havde set de tekniske planer over Valdemar Poulsen 's sender i 'Fysisk Tidsskrift'. Men senderen virkede ikke med det samme. Først efter 2 års eksperimenter fik de buelampen i apparatet til at svinge. Modtog selv telefoni fra Lyngby sendt af Valdemar Poulsen 's assistent Peter L. Jensen, manden som opfandt højtaleren. Senere sendte drengene selv telefoni til Peter L. Jensen. Var ikke klar over, at radioloven forbød denne kommunikation. En dag sendte drengene til telegrafisten på Orlogsværftets telegrafistation, som jo ikke kunne indlade sig på privat korrespondance. Drengene måtte derefter melde sig til den overordnede for ikke at bringe telegrafisten i vanskeligheder. Drengene fik en anbefaling af Valdemar Poulsen til radioeksperimenter, sådan som et hul i radioloven gav mulighed for. Denne sendetilladelse blev inddraget af telegrafdirektoratet i 1914. Den gamle sender blev demonstreret for engelske radioforhandlere ved en dansk udstilling i 1936. Om fjernsynet kan siges, at det vil være en god ide med nogle eksperimenter af amatører. KNUD VAD THOMSEN taler med assistent SKOVBORG om H. C. Ørsted, Valdemar Poulsen og Peter L. Jensen. KNUD VAD THOMSEN taler med kaptajnløjtnant ROSTRUP og kvartermester OLESEN i en opstillet radiokabine fra en Catalinamaskine. Samtale om radioanlægget og navigationshjælpemidlerne. Udsendelsen slutter med at gengive nogle udtalelser af Marconi om muligheder og perspektiver for menneskeheden ved opdagelsen af de elektromagnetiske bølger. Der afannonceres et hørespil, som ikke er medtaget.

Programinfo:

Knud Vad Thomsen

Genre:

radiotelefoni, radiobølger, radiospredning, radioamatørteknik, radioamatørkommunikation, radiopejling, radionavigation

Tid:

00:30:57

Sendt:

19/08/1950

Medvirkende:

Knud Vad Thomsen; Einar Dessau; Skovgaard; Rostrup; Olesen

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede