Telstar

Programinfo:

Programmedarbejder THYGE STENSTRUP er på generaldirektør Gunnar Pedersens kontor i Tietgensgade, hvor man venter på et historisk opkald fra Chicago over satellitten Telstar. Mens vi venter, fortæller chefingeniør HANS LAURSEN, Post og Telegrafvæsenet, om hvad der sker. Da GUNNAR PEDERSEN får en forbindelse, er det Minneapolis, der vil tale med Finland. Stor opstandelse på begge sider af Atlanten. Endelig kommer den rigtige samtale igennem. Borgmester RICHARD J. DALEY ønsker at tale med 'the Lord Mayor', det kommer han til, og han og URBAN HANSEN udveklser komplimenter. Det samme gør GUNNAR PEDERSEN med en ping fra Bell Telephone Company. Mr. FRED HANSEN sender en hilsen fra danske i Chicago. Samtalen over Atlanten afbrydes af en dame, som fortæller, at Telstar is going out of range.

Programinfo:

Thyge Stenstrup

Genre:

kommunikationssatelitter

Tid:

00:24:32

Sendt:

26/07/1962

Medvirkende:

Hans Laursen; Gunnar Pedersen; Richard J Daley; Urban Hansen; Fred Hansen;

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede