Musikpolitik og politisk musik.

Programinfo:

Efter en musikmontage præsenterer NIELS VON KOHL et studiepanel bestående af ARNE WÜRGLER, musiker og producer, aktiv i politisk musik; NANA FISCHER, musiklærer og medlem af et kvindeband; KARSTEN SOMMER, redaktør og producer på pladeselskabet Demos; SVEN AAQUIST JOHANSEN, komponist og medlem af Musikrådet. De fire paneldeltagere forsøger at definere titlens to aspekter. Herefter afspilles et interview med JENS JØRN GJEDSTED, redaktør af tidsskriftet MM (for rytmisk musik). Han anklager folkeskolen for at favorisere den 'seriøse musik' på bekostning af alternative genrer. Der må arbejdes med improvisation, og der må tilbydes den alternative musikudøvelse (beat mv) bedre udfoldelsesmuligheder. Anklagen mod folkeskolen diskuteres i panelet: KARSTEN SOMMER ønsker bevidstgørelse af børn som musikforbrugere. AAQUIST JOHANSEN mener, skolen har mangelfuld musikundervisning, hvorfor børn ikke har lært at lytte koncentreret. NANA FISCHER mener, de store klassekvotienter forhindrer improvisationsudøvelse og gruppesammenspil. ARNE WÜRGLER synes ikke, man skal 'uddanne' til musik, men praktisk taget være sammen om den, for eksempel ved at synge sammen. Telefonsamtale med ELISE KJÆR, musiklærer på Egegårdsskolen i Gladsaxe, om disse emner Interview med JOHN WINKELMANN, direktør for Nordisk Polyfon, om musiklovgivning. Panelets diskussion på grundlag af dette interview om favorisering og disfavorisering af musikgenrer. Telefonsamtale med ekspeditionssekretær i Kulturministeriet, BIRGITTE OXDAM, der har fulgt forslaget om musikloven på tæt hold. Hun mener, at alle kategorier musik er lige vigtige, men at de behøver støtte af forskellig størrelsesorden. I telefonsamtalen inddrages kulturminister NIELS MATTHIASEN, der fortæller, at forslaget om musikloven vil blive fremsat i Folketinget. OXDAM mener, at musik i sit inderste væsen er upolitisk. Aktiv kulturpolitik er et spørgsmål om at placere mennesket i centrum uden partipolitiske hensyn. MATTHIASEN mener, at musik, som kunst i øvrigt, også er politik....

Programinfo:

Niels von Kohl; Palle Aarslev; Ruth von Sperling;

Genre:

musik, musikuddannelse, skolefag, popmusik

Tid:

02:31:16

Sendt:

17/03/1975

Medvirkende:

Niels Von Kohl; Arne Würgler; Nana Fischer; Karsten Sommer; Sven Aaquist Johansen; Jens Jørn Gjedsted; Aaquist Johansen; Elise Kjær; John Winkelmann; Birgitte Oxdam; Niels Matthiasen; Erik Friisenholm Olsen; Kaj Bruun; Peter Abrahamsen; Ib Wagner; Halldór Sigurdsson; Carlos Puerla;

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede