Uret gennem tiderne

Programinfo:

En montage om urets historie. Klip fra 'frøken klokken' på flere forskellige sprog oven i hinanden. I en urmagerbutik (arkivmateriale). En mand skal have repareret sit ur. Urmageren fortæller om rensning af ure mm. Musik. Oplæsning (KAREN MARGRETHE BJERRE og ANNEGRETHE NISSEN) fra en teoretisk betragtning over tiden som begreb. Om de første tidsmålere: solurene. Det første solur var mennesket selv (som skyggekaster). Om de gamle grækeres brug af tidsangivelsen 'n fods skyggelængde'. Man kunne bruge denne angivelse, fordi der er en ret fast relation mellem kroppens og fodens længde. Om de flydende timer (sommertimer og vintertimer). Om det mekaniske ur, som bl a blev opfundet fordi der nu var behov for det (den europæiske kultur). Om vandure, som blev brugt i det gamle Babylonien. Om olieure, kærteure og astronomiske ure. Klip fra arkivmateriale: På rundvisning i en ursamling. En mand fortæller om Christian IV 's vækkeur, vi hører det ringe. Et astronomisk ur beskrives. Om middelalderens frembrydende borgerskab, som havde brug for mere præcise tidsmålere. Om klokkespil, som var de første mekaniske urværker. De første urværker havde ikke visere. Munkene havde brug for at få markeret spise- og bedetid. Om den gryende industrialisering, som medførte et behov for at få udmålt arbejdernes arbejdstid præcist. Om de mekaniske ures drivsystem: Hæmværket, som drives af lodder eller en fjeder. Om den første form for hæmværk: Spindelgangen. Om middelalderuret på Markuspladsen i Venedig. En italiensk urmager fortæller om uret (oversættes). Hans familie har gennem flere generationer boet i tårnuret og passet det. Vi hører urværket (cleansound). Om bestræbelserne på at gøre urene mindre og mere præcise. Forudsætningen for mindre ure var brugen af en fjeder som drivkraft. Om snekken, som kompenserer for fjederens dalende kraft, efterhånden som den løber ud. Klip fra arkivmateriale: Vi besøger værkstedet, hvor Jens Olsen 's verdensur bliver lavet. Værkstedslederen OTTO MORTENSEN fortæller om urets konstruktion. 3000 år ef

Programinfo:

Mark Hebsgaard

Genre:

tiden, tidsregning, ure

Tid:

00:57:29

Sendt:

26/12/1984

Medvirkende:

Karen Margrethe Bjerre; Annegrethe Nissen; Otto Mortensen;

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede