Pionerånd i radioens barndom

Programinfo:

Et hørebillede om, hvad der huskes og navnlig, hvad der ikke bør glemmes. Tilrettelagt af Kristian Hvidt. Musik med stærk støj og hylen. Om Rigsarkivets nærmest forgæves anstrengelser for at opspore breve, arkivalier fra dengang. Om de forskellige etaper i radioens udvikling: gnisttelegrafen, Marconi, kulbuelampen, Valdemar Poulsen og dennes indsats med buegeneratoren m.m. Interview med direktør Ejner Dessau (interviewet findes i sin helhed på ark. nr. 7153). Om lov af 1907, der forbød private radiosendere. Den 6. oktober 1922 startede nogle få idealister arbejdet for en organiseret dansk radiofoni, hvilket resulterede i to i begyndelsen konkurrerende radioklubber: 'Dansk Radioklub' og 'Dansk Radio-Klub' (med bindestreg). 29.10 1922 foretog man den første demonstration fra Frihavnen. Vi hører den første speakerannoncering i Danmark ved Otto Schray: "Hallo, halllo, her er Danmark..." (rekonstruktion). Arrangøren, daværende premierløjtnant H. G. Garde fortæller om den første udsendelse. I 1923 regnede man med, at der var 10000 radiomodtagere over hele landet. Radioamatør og en af de tidligste lyttere Mortensen, Guldbergsgade på Frederiksbberg fortæller om sine første apparater i 1922. Man skulle have tilladelse til at erhverve et radioapparet. Om stemningen dengang. (BÅND 2:) Den førse rigtige radiostation 'Københavns Radiofonistation' åbnede i september 1922 med Emil Holm som kunstnerisk leder. Om det pompøse åbningsprogram. Ingeniør GERALD om de praktiske begyndervanskeligheder i studiet i Jorcks Passage, den ringe gage m.v. I foråret 1925 fik man en ordning mellem de private radioorganisationer og staten, der overtog stationerne i Jorcks passage og Ryvang. Emik Holm blev ansat som driftsleder, og det første år var et prøveår. Om det første radioråd på 38 medlemmer, og de fire møder om året. i Kristian Hvidt retter til slut en appel til lytterne om at indsende til Rigsarkivet, hvad de måtte have opbevaret af papirer og andre arkivalier fra dengang til belysning af radioens barndom. M

Programinfo:

Kristian Hvidt;

Tid:

00:39:19

Sendt:

21/12/1959

Medvirkende:

Otto Schrayh; H G Garde; Gerald; Ejnar Dessau; Mortensen

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede