"OPROP" og proklamation til Danmarks soldater og det danske folk

Programinfo:

Speaker ved Statsradiofonien CARL FREDERIK SCHIØNNING læser fra 'Stærekassen', Heibergsgade i København efter ordre af den tyske Sonderführer Bennewitz følgende OPROP til Danmarks soldater og det danske folk: "Danmarks Radio - København - Kalundborg. Vi bringer et opråb til Danmarks soldater og Danmarks folk. Uden grund og imod den tyske regerings og det tyske folks oprigtige ønske, at leve i fred og venskab med det engelske og det franske folk, har Englands og Frankrigs magthavere i fjor i september erklæret Tyskland krig. Deres hensigt var og bliver efter mulighed at træffe afgørelser på krigsskuepladser som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankrig og England, i det håb, at det ikke ville være muligt for Tyskland at kunne optræde stærkt nok imod dem. Af denne grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges neutralitet og deres territoriale farvand. Det forsøgte stadig at gøre Skandinavien til krigsskueplads. Da en yderligere anledning ikke synes at være givet efter den russisk-finske fredsslutning, har man nu officelt erklæret og truet, ikke mere at tåle den tyske handelsflådes sejlads indenfor de danske territorial farvande ved Nordsøen og i de norske farvande. Man erklærede selv at ville overtage politiopsigten der. Man har til slut truffet alle forberedelser for overraskende at tage besiddelse af alle nødvendige støttepunkter ved Norges kyst. Århundredets største krigsdriver, den allerede i den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheden arbejdende Churchill udtalte det åbent, at han ikke var villig til at lade sig holde tilbage af legale afgørelser eller neutrale rettigheder som står på papirlapper. Han har forberedt slaget mod den danske og den norske kyst. For nogle dage siden er han blevet udnævnt til ansvarlig chef for hele den britiske krigsføring. Den tyske regering har til nu overvåget denne mands forholdsregler. Men den kan ikke tåle, at en ny krigsskuesplads nu bliver skaffet efter de engelsk-franske krigsdriveres ønsker. Den dansk

Tid:

00:06:47

Sendt:

09/04/1940

Medvirkende:

Carl Frederik Schiønning; Daniel Prior

Læs mere

Episode: DKA

Seneste afspillede