DR's strategi frem mod 2025

Sammen om det vigtige

I knap 100 år har DR leveret public service til danskerne. Nu sætter vi retningen for, hvordan DR også i en digital virkelighed kan bringe danskerne sammen om det vigtige

quoteDR vil gøre alt for, at dansk public service-indhold fortsat kan stå stærkt. Derfor øges hastigheden nu for DR’s digitale udvikling til gavn for danskerne, så der også i fremtiden er stærke, attraktive og relevante public service-tilbud til hele befolkningen. Et tilbud, som de vælger til, og som skaber værdi for dem.

Mediemarkedet og brugernes medievaner ændres markant på grund af den digitale udvikling. Medieudbuddet vokser og globaliseres, mens internationale techgiganter ejer store dele af distributionen og styrer adgangen til det danske indhold. Samtidig digitaliseres danskernes medievaner. Der er ikke længere tale om, at danskerne bliver digitale – de er digitale.

Ny vision for DR:

For at skabe værdi for alle, vil vi udvikle os til en fuldt ud digital public service-institution.

Den digitale udvikling af DR, som der nu sættes ekstra tryk på, er ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at DR kan leve op til sine public service-ambitioner i en digital virkelighed.

For selvom flow-tv og radio stadig har og skal have en vigtig rolle at spille for DR’s public service-tilbud, så går udviklingen på længere sigt kun én vej. Og det er nu, der skal handles.

Der er derfor sat en ny, ambitiøs vision for DR’s digitale udvikling. Og der bliver igangsat en række væsentlige initiativer, som skal sikre, at befolkningen også på sigt kan opdage og bruge dansk public service-indhold af høj kvalitet, der er udviklet digitalt og giver værdi til den enkelte.

Kernen i DR’s public service-opgave er stadig den samme – DR vil understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber. Men DR’s tilbud skal udvikles til brugerne i en digital virkelighed.

DR’s tre centrale public service-ambitioner

DR UNDERSTØTTER DEMOKRATIET

DR BIDRAGER TIL DANSK KULTUR

DR STYRKER FÆLLESSKABER I DANMARK

DR og public service i en digital tid

Danskerne er gennem de seneste år i høj grad blevet digitale medieforbrugere.

Fire ud af fem danskerne streamer ugentligt, mens mere end hver fjerde danske husstand ikke længere har et traditionelt tv-signal i hjemmet.

Samtidig er der et øget pres på det danske indhold fra store udenlandske spillere, som investerer massivt i internationalt indhold, ligesom tech-giganter ejer store dele af distributionen og styrer adgangen til det danske indhold.

Det stiller til sammen helt nye krav til måden, DR arbejder med public service på.

Her er fire centrale tendenser i danskernes mediebrug:

DANSKERNE ER BLEVET DIGITALE

De seneste 10 år er det gennemsnitlige daglige forbrug af traditionelt flow-tv faldet med ca. 84 minutter fra 198 minutter til ca. 115 minutter pr. dansker. Det svarer til et fald på 42%.

2011 ca. 198min.
0% 2021 ca. 115min.

I DAG STREAMER NÆSTEN ALLE DANSKERE

På 4 år er der næsten sket en fordobling af, hvor mange danskere der streamer ugentligt. I 2017 streamede 46% af befolkningen ugentligt, mens tallet er steget til 80% i 2021.

0% 2017
0% 2021

FLERE LYTTER TIL PODCASTS

Danskernes brug af podcast er stigende. Fra 2017 til 2021 er andelen af danskere, der lytter til podcast ugentligt steget fra 17% til 28%.

0% 2017
0% 2021

Børn og unge er på sociale medier

Brugen af sociale medier er steget markant blandt børn og unge. Eksempelvis blandt de 4- til 14-årige er den ugentlige brug af TikTok fra 2019 til 2021 steget fra 18% til 58%, mens den for Snapchat i samme periode er steget fra 34% til 65%.

0% 0%
0% 0%
I videoen kan du få et kig ind i danskernes nye og ændrede medievaner.

Seks strategiske initiativer

For at sikre, at DR også i fremtiden kan leve op til sine public service-ambitioner, igangsætter DR seks ambitiøse strategiske initiativer, som skal gennemføres i de kommende år.

DR’s indhold skal udvikles og produceres til digitalt brug.

Brugernes forventninger til indhold på digitale platforme er markant forskellige fra forventninger til indhold på traditionelle flowkanaler. DR vil derfor over tid foretage et skifte, så indholdet først og fremmest skal udvikles og produceres til at udkomme på digitale platforme. Den digitale indholdsudvikling skal ske inden for alle DR’s genrer, herunder nyheder, dokumentar, kultur, musik og drama.

DRTV skal være alle danskeres streamingtjeneste.

DRTV er den digitale indgang til DR’s samlede TV-tilbud og skal løfte hele DR’s public service-opgave. Det betyder, at DRTV skal have tilbud til alle dele af befolkningen og inden for alle genrer. Omdrejningspunktet for DRTV er indhold, som appellerer til de mange. Samtidig skal DRTV have et tydeligt tilbud til de unge og til de særligt interesserede inden for bl.a. kultur, drama og historie.

DRTV skal adskille sig fra andre streamingtjenester ved at have puls og fokus på det, som sker her og nu. Både i form af et stærkt digitalt nyhedstilbud og live-indhold inden for kultur og fællesskaber.

DRTV skal desuden rumme indhold, der appellerer til flere målgrupper og behov end i dag. Samtidig er der behov for, at DR’s indhold i højere grad udvikles til og fungerer på digitale præmisser. Dette kræver dels udvikling af DR’s indhold, og dels at brugerne kan finde frem til indholdet. Derfor skal nye digitale værktøjer sikre, at der på DRTV både vises et kurateret public service-tilbud, som er fælles og relevant for hele befolkningen, og public service-indhold, der er personligt relevant for den enkelte bruger.

DR LYD skal have et styrket podcasttilbud og udnytte liveradio som digital styrkeposition.

DR LYD er den digitale indgang til DR’s samlede lydtilbud. DR skal øge volumen af sit podcasttilbud for at imødegå danskernes ændrede brugsvaner og for at løse de public service-opgaver, som podcast egner sig særligt godt til, bl.a. specialiseret stof indenfor viden, politik og kultur. Samtidig skal DR fastholde sin unikke position inden for live-radio – også i et digitalt univers. Liveradioens styrker ift., at brugerne kan opdage ny musik og deltage i brede fællesskaber, skal udvikles, så liveradio også er attraktivt for digitale brugere på DR LYD.

Endelig vil DR arbejde for, at lytningen af DR’s podcast i højere grad sker på DR LYD end på andre platforme. Dette skal sikre, at brugerne møder helheden i DR’s digitale lydtilbud, og at DR er mindre sårbar overfor, hvordan andre aktører prioriterer og præsenterer DR’s indhold på deres platforme.

Dr.dk skal være et nyhedssite for alle danskere.

Dr.dk skal rumme mindre indhold end i dag og have en skarpere profil. Dr.dk skal være for alle danskere og først og fremmest give indsigt i de vigtigste nyheder med et omnibus nyhedstilbud. Samtidig skal dr.dk være en indgang til DR’s øvrige public service-tilbud og gennem tværgående journalistik skabe større gennemslagskraft DR’s indhold. Endelig skal dr.dk indeholde et særskilt tilbud til de unge.

DR skal have et tydeligt og sammenhængende tilbud til de unge.

For at kunne stille et tydeligt og relevant tilbud til rådighed for de unge, skal DR’s ungetilbud fokusere på ungeliv, musik, aktualitet og perspektiv samt humor og godt selskab. DR vil samtidig fokusere på at skabe et mere sammenhængende ungetilbud på tværs af DR’s forskellige digitale platforme (DRTV, DR Lyd og dr.dk), så de unge bedre kan finde frem til public service-indhold, som er relevant for dem. Derfor samles DR’s ungetilbud organisatorisk og ungeindholdet fra P3 og DR3 på lyd, levende billeder og tekst samles under ét brand, et nyt P3-brand, der bygger videre på DR’s tradition for dansk ungeindhold.

Danskerne skal kende DR’s tilbud og DR skal knytte stærkere relationer med brugerne på egne platforme

Et forudgående kendskab til indholdet er afgørende for et aktivt tilvalg i det digitale medielandskab. Men brugernes muligheder for at få kendskab til DR’s indhold er blevet forringet, idet mange digitale brugere ikke opdager det, når indholdet bliver eksponeret på DR’s egne kanaler. Derfor har DR behov for at styrke sin eksponering, så brugerne får kendskab til DR’s indhold, da det er en forudsætning for, at brugerne opdager indholdet. Den styrkede eksponeringsindsats vil særligt have fokus på de danskere, som ikke i forvejen er i kontakt med DR, og DR vil tage en række nye eksponeringsværktøjer i anvendelse.

Samtidig vil DR tilpasse sin tilstedeværelse på sociale medier. Sociale medier tilbyder DR en værdifuld mulighed for at eksponere indholdet for nye målgrupper, men det er sårbart, hvis danskerne i stor grad tilgår DR’s public service-indhold på sociale medier. Formålet med DR’s tilstedeværelse på sociale medier skal derfor entydigt være at tiltrække brugerne til DR’s egne platforme, hvor DR har fuld kontrol over præsentationen af indholdet og kan præsentere brugerne for et samlet public service-tilbud.

Læs mere om de forskellige initiativer, som er uddybet her

Ny organisering i DR

Visionen om at udvikle DR til en fuldt ud digital public service-institution kræver meget af DR’s organisation – både styring, organisering og mindset skal udvikles til den digitale medievirkelighed.

Den digitale udvikling stiller nye styringsmæssige krav til DR. Indhold skal samtænkes og udvikles til at udkomme digitalt og tværmedielt fremfor til bestemte kanaler og tidspunkter.

De nye strategiske initiativer vil være en omfattende udviklings- og implementeringsopgave for DR i de kommende år. Derfor vil der de kommende år være mange løbende forandringer og ændringer i DR, herunder også i DR’s organisation.

Fremover er DR organiseret under generaldirektøren i de fire direktørområder:

’Kultur, Børn og Unge’, ’Nyheder’, ’Bruger, Marked og Publicering’ og ’Økonomi, Teknologi og Medieproduktion’.

Du kan læse mere om hele DR’s strategi og udviklingen af DR’s organisation her: