preload loader

Skrevet af: 

 

Regler

 

OBS udsendelsen har eksisteret i DR siden 1977. Den består af en række oplysende indslag, samlet under programtitlen OBS (= Oplysning til Borgerne om Samfundet).

Formålet med OBS indslag på DR’s platforme   er at bringe samfundsinformation af generel interesse for seerne.

OBS udsendelsen sammensættes og redigeres af OBS redaktøren i samarbejde med OBS udvalget.
OBS udvalget udpeges af mediedirektøren.


Anmodninger om udsendelse af indslag skal sendes til OBS  redaktionen på mail:
obs@dr.dk
att. Anna M. Jørgensen (tlf.: 22 64 61 08)

OBS indslagene behandles efter følgende regler:


1. Hvad kan man informere om i OBS?

1.1 Samfundsinformation defineres i denne forbindelse som rådgivning om almene livsforhold samt oplysninger om borgernes rettigheder og pligter i vort samfund.

1.2 Informationerne kan have karakter af oplysning om fx. humanitære og sygdomsmæssige forhold, trafik, miljø m.m.

1.3 Information om love, anordninger, bekendtgørelser og lignende bør som hovedregel først bringes efter endelig vedtagelse. Det er vigtigt, at denne form for information er klar og entydig fx. i forhold til tidligere gældende regler.

1.4 OBS indslag kan indeholde henvisning til, hvor borgerne kan få yderligere relevant information, fx. Et telefonnummer eller henvisning til webadresse. Se endvidere 4.4.

2. Hvem kan få indslag med i OBS?

2.1 OBS udvalget vurderer ud fra almindelige redaktionelle principper, om et indslag har en karakter, der kan vises i OBS, herunder om det skønnes at være af betydning for seerne.

2.2 Følgende virksomheder/organisationer mv. kan ikke helt eller delvist finansiere produktioner til   OBS:

·         Virksomheder mv., hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge tobaksprodukter eller andre varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning.

·         Arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, politiske partier og religiøse bevægelser.

·         Virksomheder, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge drikkevarer med et alkoholindhold på 2,8 pct. vol. eller derover.

·         Virksomheder, hvis virksomhed omfatter fremstilling eller salg af lægemidler, som er receptpligtige efter lov om lægemidler.


3. Krav til OBS indslag
3.1. Informationerne skal være saglige og upartiske.

3.2. Der må ikke forekomme agitation for et bestemt synspunkt vedrørende det forhold, der informeres om.

3.3. I forbindelse med eller i OBS indslag må der ikke forekomme nogen form for reklamemæssig udnyttelse. Det gælder både for enkeltpersoner, firmaer, foreninger, organisationer, produkter, interesser og andet.

3.4. Der kan ikke bringes indslag i OBS om indsamlinger. Med hensyn til DR's støtte til landsindsamlinger henvises til DR's gældende praksis med skiltning i TV og omtale i radio. Se Kapitel 13 i DRs Programetik.

3.5. Afsender krediteres på afmeldingen af spottet med navn og evt. logo.

3.5.1 Hvis produktionen er støttet finansielt (sponsoreret) af andre end Afsender, skal sponsor krediteres i  rulleteksten eller på slutskiltet  – som hovedregel er det sponsors virksomhedsnavn, der skal anføres. Ikke sponsors logo.

3.6. Varigheden af OBS indslaget aftales med OBS Redaktionen. Den maksimale varighed er 45 sek.

3.7. Inden produktion af et OBS indslag skal manus   med angivelse af indslagets omtrentlige varighed  indsendes til OBS Redaktionen. Manus skal godkendes af OBS udvalget, før produktion af indslaget    kan sættes i gang. OBS Redaktionen kan tages med på råd under produktionen.
Dersom indslaget allerede er forproduceret, skal OBS Redaktionen have det til gennemsyn og godkendelse. Dette kan evt. føre til krav om ændringer inden udsendelse.

3.8 Den færdige produktion godkendes af DR. Efter denne godkendelse bliver indslaget endeligt programsat.

4. Ansvar
4.1. OBS udvalget   tager stilling til, om de indkomne forslag kan godkendes, og om det færdige produkt kan udsendes som OBS indslag.

4.2. DR Kommunikation & Markedsføring har ansvaret for udsendelse af OBS indslag i TV. DR har således redigeringsretten og retten til placering i programfladen. Når det er muligt, bliver producenten dog kontaktet, inden DR foretager en redigering af indslaget.

4.3. Alle indslag skal indeholde afsender, det vil sige navn på den myndighed, organisation eller forening, som står for informationen, og som er indholdsansvarlig for denne

4.4. Henvisninger.
Hvis indslaget henviser til en hjemmeside, skal sidens primære formål være at oplyse. Den må ikke reklamere for en kommerciel virksomhed. Den må ikke fremhæve opfordring  til medlemskab og  økonomisk støtte.
Henvisning i indslaget   til Facebook eller andre sociale tjenester skal være redaktionelt begrundet og der må ikke vises logo.

5. Rettigheder
5.1. DR opnår non-eksklusiv ret til at bruge produktionen i DR's udsendelsesvirksomhed. DRs udsendelsesvirksomhed omfatter DR's udsendelse trådløst (terrestrisk eller via satellit), primær kabel-distribution samt andre lignende former for udsendelse uanset den anvendte teknik, herunder fx. Simulcast,   webcast samt udnyttelse af produktionen on-demand på alle platforme uanset format (streaming eller download) (dvs. tilrådighedsstillelse af en produktion på en sådan måde, at almenheden får adgang til den på et individuelt valgt sted og tidspunkt).

5.1.1. OBS programmet bliver    udsendt på DRs TV kanaler samt på dr.dk. Dvs. hele programmetkan ses på hjemmesiden dr.dk/obs, samt i øvrigt på dr.dk i op til en måned efter hver udsendelse.

5.2. Afsenderen skal indestå for at have erhvervet samtlige rettigheder til de værker, fremførelser, lydoptagelser mv., som evt. indgår i produktionen. Krav, som 3. mand kan rejse i forbindelse med DR's anvendelse af produktionen efter stk. 5.1, er DR uvedkommende.

5.3. Afsenderen indestår for at der er indhentet fornøden   NCB autorisation.

5.4. Uanset 5.2. afregner DR direkte med Koda (tekstforfattere og komponister) og evt. Gramex (Fonogramproducenter og udøvende kunstnere) for sin offentlige fremførelse af produktionen.
Producenten skal derfor oplyse om eventuel anvendelse af musik (plademærke og -nummer, varighed, titel, komponist, kunstner). Oplysningerne skal senest fremsendes sammen med produktionen.

6. Praktiske oplysninger
6.1. Produktionen skal uden omkostning for DR og friholdt for 3. mands krav leveres i udsendelsesklar stand. DR fastsætter det endelig udsendelsestidspunkt.

6.2. Produktionen bliver tekstet. Det anbefales derfor at holde den nederste fjerdedel af billedet fri for væsentlige informationer.

6.3. Produktionen afleveres i en XDCAMHD 422 1080i med PCM lyd, eller hvis det drejer sig om en SD version, en DVCPro50.   Overføres via FTP server ifølge særskilt aftale. Eller på usb.

 

6.4. Producenten skal fremsende en jpg billedfil i høj opløsning med afsenderens logo til brug for OBS udsendelsens hjemmeside med informationer om de enkelte indslag.

6.5. Tidsfrister. Den færdige godkendte film, skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før den første planlagte  sendeuge.

(Senest revideret Juni 2013.)

 

 

Sendetider

 
 
 
Du er her: dr.dk > DR1 > OBS

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.