Klage over ”Boligråd koster dyrt” i 21 Søndag den 30. september 2012 Afgjort den 20. december 2012. Kritik af DR.

21 Søndag på DR1 bragte den 30. september et indslag om advokat Nicolai Giødesen, der står bag stiftelse af en række andelsboligforeninger, hvoraf flere i indslaget blev beskrevet som "nødlidende" pga. stor gæld. DR offentliggjorde samme dag artiklen "Samme advokat bag 18 truede andelsboligforeninger" på dr.dk, hvor navnene på de 18 boligforeninger fremgik. Den 19. oktober 2012 bragte DR på dr.dk artiklen "Rettelse: Andelsforeninger var ikke nødlidende", hvori man beklagede og trak listen over de 18 andelsboligforeninger tilbage, idet man ikke kunne dokumentere, at de alle var "nødlidende". Nicolai Giødesen klagede den 26. oktober til Pressenævnet over DR's dækning af sagen, herunder rettelsen på dr.dk, som han fandt utilstrækkelig. Pressenævnet pålagde i sin kendelse bl.a. DR at offentliggøre følgende i 21 Søndag:"Studieværten oplæser følgende: Pressenævnet kritiserer DR for, at en fejl i 21Søndag blot er blevet rettet på DRs hjemmeside og ikke over for seerne.Det drejer sig om et indslag søndag den 30. september. Titlen på indslaget lød: "Boligkollaps: Boligråd koster dyrt".Her blev det sagt, at advokat [Klager] stod bag 18 nødlidende andelsboligforeninger. Efterfølgende slettede DR listen over de 18 nødlidende andelsforeninger på DRs hjemmeside. I stedet offentliggjorde man en artikel med overskriften "Rettelse: Andelsforeninger var ikke nødlidende".Men Pressenævnet finder det ikke godt nok, at fejl bragt i en udsendelse kun bliver rettet på hjemmesiden. Derfor har Pressenævnet pålagt DR også at fortælle seerne, at listen med de 18 nødlidende andelsboligforeninger ikke var korrekt […]"

Facebook
Twitter