Klage over historie om migrænepatienter den 24. januar 2013. Afgjort 18. april 2013. Medhold.

Formanden for Lægeforeningens lægemiddeludvalg, Michael Dupont, klagede over en DR-historie om praktiserende lægers behandling af danske migrænepatienter.

DR bragte den 24. januar 2013 en række historier i Radioavisen, på DR Update og på dr.dk om behandlingen af migrænepatienter i Danmark. I indslagene og på dr.dk blev det oplyst, at syv ud af ti danskere, der lider af migræne, bliver fejlbehandlet.

Michael Dupont, der er formand for Lægeforeningens lægemiddeludvalg, klagede over, at der ikke var belæg for påstanden og at de praktiserende læger derfor blev udsat for kritik på et forkert grundlag.

Lytternes og seernes redaktør imødekom klagen. Han indstillede derfor, at følgende beklagelse og berigtelse bliver bragt på Fejl og Fakta-siden på dr.dk og dr.dk/nyheder:

"[Rubrik] Rettelse til historie om behandling af migrænepatienter d. 24. januar

[Brødtekst] DR bragte den 24. januar i Radioavisen, på DR Update og i artikler på dr.dk en historie om fejlbehandling af migrænepatienter i Danmark. I indslagene og artiklerne blev det sagt, at syv ud af ti migrænepatienter behandles forkert af deres praktiserende læge. Dette udsagn var der ikke belæg for.

Tallene stammer fra det tyske Migræne Kirurgisk Center og er alene baseret på tidligere internationale undersøgelser. Det omfatter også patienter, der ikke får tilstrækkelig behandling - blandt fordi mange slet ikke opsøger egen læge, selvom de har symptomer på migræne.

DR Nyheder beklager den fejlagtige fremstilling."

Hele afgørelsen kan læses her.