Klage over "I Skattely" (1:4). Sendt den 21. oktober 2013. Afgjort den 18. februar 2014. Afvist.

En advokat, der medvirkede i DR's dokumentar om skattely, klagede til DR over udsendelsen, som han fandt fejlbehæftet og tendentiøs.

DR sendte fra oktober 2013 dokumentarserien "I Skattely" på DR1. I seriens første del medvirkede en skatteadvokat, der var blevet optaget med skjult kamera. Advokaten medvirkede også i programmet i et interview, hvor han svarede på den kritik, som eksperter i udsendelsen udsatte ham for.

Advokaten klagede efterfølgende over en række forhold i udsendelsen, herunder: 1) DR brug af skjulte optagelser af advokatens rådgivning 2) Utilstrækkelig forelæggelse 3) DR's valg og brug af skatteeksperter 4) DR's redigering af de skjulte optagelser 5) En faktuelt forkert artikel på dr.dk

Derudover klagede advokaten over yderligere to forhold, nemlig 6) at DR afviste at lade klageren se råbåndene fra de skjulte optagelse, og 7) at DR's klagebehandling havde været utilstrækkelig og unødvendigt besværlig.

Lytternes og seernes rdaktør afviste klagen i sin helhed med følgende konklusion:

"[Advokaten] har på en lang række punkter klaget over den behandling, han har været udsat for i forbindelse med den første af de fire udsendelser i serien "I Skattely". DR har løbende afvist alle kritikpunkter. I denne behandling af [advokatens] anke er konklusionen, at kritikken forsat bør afvises. Det var forsvarligt og relevant at foretage de nævnte optagelser med skjult kamera, der er efterfølgende lavet en tilstrækkelig forelæggelse ligesom [advokaten] fik rimelige muligheder for at kommentere kritikken i den endelige udsendelse. Der er ingen tegn på, at de medvirkende skatteeksperter skulle have udtalt sig på et utilstrækkeligt grundlag og der er ingen tegn på, at DR skulle have redigeret unfair. Der er ikke påvist fejl i den opfølgende dækning på dr.dk og de enkelte klagepunkter er blevet besvaret af redaktionen indenfor rimelig svarfrister. Det samlede sagsforløb har været utilfredsstillende langt, men [advokaten] bærer selv et væsentligt ansvar herfor."

Hele afgørelsen kan læses her.