Klage over skjult reklame i Magasinet Penge den 5. september 2012. Afgjort den 31. januar 2013. Afvist.

En seer klagede over skjult reklame for en tøjbutik i et indslag i Magasinet Penge d. 5. september 2012.

En seer klagede over et indslag i Magasinet Penge, sendt d. 5. september 2012. En kvinde medvirkede i udsendelsen som eksempel på en bankkunde, der havde opnået en stor fordel ved at skifte bank fordi rentesatsen på et boliglån var blevet væsentligt lavere. Under store dele af indslagets speak og interviewet med kvinden, blev der vist dækbilleder fra en tøjbutik, hvor hun var på indkøb. Seeren mente, at indslaget indeholdt reklame for den tøjbutik, som casepersonen besøgte. Konkret klagede seeren over, at butikkens navn og logo var synligt på en indkøbspose.

Lytter- og seerredaktøren afviste klagen med følgende konklusion:"Det var redaktionelt relevant at bruge indkøbsbillederne i indslaget, men det havde klart været bedre, hvis man havde sikret sig, at navnet var helt usynligt. Det faktisk sendte er tæt på at indebære en overtrædelse af reklameforbuddet. Det skyldes især, at optagelserne fra butikken udgjorde en så stor del af indslagets billedside. Den meget korte visning er imidlertid ikke i sig selv nok til at udgøre en overtrædelse af forbuddet mod reklamer. Visningen af butiksnavnet på en indkøbspose sker uden tydelig fokusering og er netop så kort, at der ikke ud fra en samlet vurdering er tale om en overtrædelse af DR's etiske regler."

Hele afgørelsen kan læses her.