Pressenævnet kritiserer Mariager-udsendelse

Pressenævnet har udtalt kritik af DR's udsendelse "Løgn eller chikane i Mariager" i februar måned.

DR's udsendelse "Løgn eller chikane i Mariager" blev sendt i februar måned. (Foto: DR Dokumentar © Type 2)

DR's udsendelse tager udgangspunkt i en sag om chikane i oktober 2014, hvor Tulle Krøyer og hendes samleverske blev chikaneret.

En mand havde på tidspunktet for udsendelsen været sigtet for chikanen i ca. et år.

I udsendelsen gennemgås de fire forhold manden var sigtet for og de vidneforklaringer, der var afgivet af Tulle Krøyer.

Klagen til Pressenævnet

Tulle Krøyer har klaget over, at DR hverken har været kritisk over for kildeudsagn eller orienteret hende om indholdet i udsendelsen inden offentliggørelsen.

Kilderne i udsendelsen

I udsendelsen anvendte DR to kilder, der er kritiske over for Tulle Krøyers troværdighed. DR brugte kildernes historier om Tulle Krøyer til at stille spørgsmålstegn ved hendes troværdighed.

Den ene kilde var kollega med Tulle Krøyer for knap 20 år siden.

I udsendelsen blev det fremstillet som om, at Tulle Krøyer forlod sin daværende arbejdsplads pga. uoverensstemmelser med kilden og ledelsen på arbejdspladsen.

Det er ikke dokumenteret og er anvendt til at miskreditere Tulle Krøyers troværdighed. Tulle Krøyer har bestridt, at hendes kollegas oplysninger til ledelsen var årsag til, at hun forlod arbejdspladsen.

Pressenævnet kritiserer DR for ikke at medtage Tulle Krøyers forklaring i udsendelsen.

Den anden kilde beskriv sin og Tulle Krøyers relation som et kæresteforhold. Kilden beskrev også, at Tulle Krøyer udgav sig som en anden person med et andet navn og et andet liv.

Ifølge Tulle Krøyer var der imidlertid alene tale om en online relation. Ikke et kæresteforhold i den virkelige verden. De mødtes aldrig.

Pressenævnet kritiserer, at DR ikke medtog Tulle Krøyers forklaring om, at forholdet alene var online, hvor det er mere naturligt at anvende opdigtede navne.

Pressenævnet kritiserer således DR for ikke at have gengivet de to kilders historier med den præcision, som man må kunne forvente i en kritisk omtale.

Visning af udsendelsen

Inden udsendelsen blev offentliggjort bad Tulle Krøyers advokat to gange DR om at oplyse, hvilke oplysninger om Tulle Krøyer der ville fremgå af udsendelsen.

DR oplyste ikke advokaten om indholdet, selv om udsendelsens anden hovedperson - den sigtede i sagen - fik mulighed for at gennemse udsendelsen, inden den blev offentliggjort. Pressenævnet kritiserer også DR på dette punkt.

Tulle Krøyer havde klaget over andre forhold i udsendelsen, som Pressenævnet ikke kritiserede.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk