Nekrolog over John McCain var ikke utroværdig

En bruger har henvendt sig til DR og klaget over dækningen af John McCains død og den manglende research af hans tid i fangenskab. Lytternes og seernes redaktør gav ikke klager medhold.

Asylsøgere er ikke flygtninge
I orden at TV-Avis-vært henviste til dr.dk for råd mod indbrud

Måtte TV-Avisen henvise til dr.dk i et indslag? Det mente en seer ikke, da han syntes informationen var så vigtig, at den skulle med i programmet. Lytternes og seernes redaktør har behandlet klagen.

Brugernes redaktør

Om redaktøren

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'.

Kan jeg klage til lytternes og seernes redaktør?

Ja. Her kan du se hvordan.

Halvårsrapporter

I halvårlige rapporter ser lytter- og seerredaktøren kritisk på DR’s etik og gennemgår hvad der klages mest over og hvordan større sager er blevet behandlet.

Afgørelser om DR

Ankesagsindeks

Klummen fra brugernes redaktør Se alle

Mennesker med en sag har ikke automatisk ret til at blive hørt

DR møder ofte kritik, af den måde journalister vinkler verden. Navnlig inden for sundhedsstoffet. En afgørelse med kritik fra el-overfølsomme over Detektor illustrerer konflikten.

DR er mere end fjernsynet i hjørnet

DR ikke bare må, men skal udnytte internettet og tilbyde nyheder og programmer på blandt andet dr.dk.

Det skal være svært at fjerne oplysninger om sig selv

Et rejsebureau kan ikke få fjernet gamle, negative oplysninger om sig selv i DRs arkiv. For det skal være svært.

DR bør øge fokus på at beskytte sårbare børn

En gennemgang af ti programmer viser, at på trods af mange gode regler og daglige overvejelser hos DR's medarbejdere er der stadig tilfælde, hvor hensynet til sårbare børn, som medvirkende i prog

Sektioner Om DR

Det skete i DR i 2017
Etikken i DR
DR for virksomheder
Bland dig i DR
DR for eksterne producenter