TV Avisen vildledte ikke med brug af kilde

Det var hverken i strid med DR´s etik eller på anden måde vildledende, da TV Avisen den 17. maj 2016 bragte et indslag med en beboer i den vestjyske by Dejbjerg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

TV Avisens indslag beskrev en igangværende konflikt mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og teleindustrien om lovligheden af kommunens IT-udbud

En seer havde klaget, da han mente, at TV Avisens indslag om fiberbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune var vildledende og forkert. I indslaget var valgt en mand som interviewperson – case – fordi han var bekymret for alligevel ikke at kunne nyde gavn af kommunalt støttet fiberbredbånd på sin landejendom som følge af en sag ved EU-domstolen.

Klager mente dels ikke, at casen boede i et område, der var omfattet af ordningen. Dels at den pågældende bare kunne vælge at købe sig til bredbånd hos en mobiludbyder i stedet for, og derfor reelt ikke var afhængig af, hvordan EU-sagen faldt ud.

Endvidere var klager utilfreds med sagsbehandlingstiden.

Klageren gik videre til lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, med sin anke.

Efter en gennemgang af sagen konkluderer lytternes og seernes redaktør, at casen er i orden og relevant. Den pågældende mand bor i et område, hvor han i princippet er omfattet af ordningen med billigt bredbånd. Det er sagen uvedkommende, om manden alternativt ville kunne købe sig til mobilt bredbånd hos en anden udbyder. Han opfylder kravet til at være case.

Derimod fastslår lytternes og seernes redaktør, at det har taget for lang tid for DR Midt og Vest at besvare mandens klage i første omgang.

Hele afgørelsen kan læses her