Klager følte sig misinformeret af TVA – ikke medhold

Mentor i ”Lær for livet” fik ikke medhold i klage over TV Avisen. Men der er behov for flere skriftlige aftaler med medvirkende.

En klager følte sig misinformeret om hensigten med et indslag i Radioavisen og et interview til TV Avisen. (© dr)

En kvinde havde klaget over sin medvirken i Radioavisen den 23. oktober 2016 og et interview til TV Avisen samme dag. Indslaget til TV endte dog med ikke at blive bragt.

Klager følte sig misinformeret om den reelle hensigt med indslagene. Klager arbejder som frivillig i organisationen ”Lær for livet.” Hun havde den opfattelse, at DR kontaktede hende for at fortælle en historie om sit frivillige arbejde som lektiehjælper for en ung, sårbar pige, men ifølge klageren, handlede indslaget i Radioavisen og interviewet til TV Avisen i stedet om noget helt andet – nemlig private fondes indflydelse på sociale projekter.

TV Avisen mente, at man i flere omgange havde informeret klager fuldt ud om præmisserne for hendes deltagelse.

Klageren mente også, at DR havde overtrådt DR's egne etiske regler om særlige hensyn over for børn, der medvirker i indslag.

Klager bad mig derfor gennemgå sagen, hvilket er sket. Klager får ikke medhold i, at DR's programetik er overtrådt. Der er i så modstridende opfattelser af forløbet og kontakten, der ledte frem til optagelserne, og der foreligger ikke en eventuel mailkorrespondance, som kan hjælpe til en afklaring. Derfor er jeg ikke i stand til at afgøre, hvilken af parterne, der har ret.

Med hensyn til klagers påstand om, at TV Avisen overtrådte egne regler om særlige hensyn til sårbare børn, får klager ikke medhold.

Samlet set får klager ikke medhold. Men sagen har vist, at det er uheldigt, hvis der er betydelig uenighed mellem DR og medvirkende om præmisserne. DR's ledelse mener ikke, at de etiske reglers anbefalinger om en skriftlig aftale gælder nyhedsredaktionen. Det vil jeg anbefale, at reglerne gør, og i det hele taget opfordrer jeg til, at DR i højere grad benytter skriftlige aftaler til at skabe klarhed om medvirken. Derfor opfordrer jeg DR til, at der sker en præcisering i DR's etiske retningslinjer for hvilke typer af medvirkende, der er omfattet af anbefalingen om skriftlige aftaler.

Læs hele afgørelsen her:

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk