Debat om videoovervågning. Afgørelse den 18. februar 2009. Klagen afvist.

En beboerrepræsentant fra Gellerupparken klagede over et indslag i TV-Avisen lørdag den 13. december. Indslaget handlede om justitsministerens overvejelser om et lovforslag, der sigtede mod at muliggøre øget videoovervågning. Udover ministeren bragte indslaget bl.a. et interview med et bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening (der bl.a. omfatter Gellerupparken)...

En beboerrepræsentant fra Gellerupparken klagede over et indslag i TV-Avisen lørdag den 13. december. Indslaget handlede om justitsministerens overvejelser om et lovforslag, der sigtede mod at muliggøre øget videoovervågning. Udover ministeren bragte indslaget bl.a. et interview med et bestyrelsesmedlem i Brabrand Boligforening (der bl.a. omfatter Gellerupparken). Beboerrepræsentanten mente, at et omtalt eksempel på brug af betalte vagter fejlagtigt blev knyttet til Gellerupparken. Klagen blev afvist af TV-Avisen, fordi Gellerupparken ikke var omtalt i indslaget. Beboerrepræsentanten klagede herefter videre til lytternes og seernes redaktør. Denne understregede i sin indstilling til sagens afgørelse, at der ganske vist blev bragt et klip fra Gellerupparken først i indslaget, men at den omstridte sag om de betalte vagter helt korrekt blev fortalt fra det nærliggende kollegium, som vagterne rent faktisk havde været hyret til. På den baggrund blev klagen afvist. Den blev herefter indbragt for Pressenævnet som kom til samme resultat.