DR holdt balancen i flygtningehøring i Sønderborg

Trods kritik levede DRs flygtningehøring i november 2015 op til målet om at afspejle danskernes holdninger. Men selv om danskernes holdninger var motoren, fik politikerne af og til fat i rattet.

DR holdt balancen og lod danskernes holdninger styre debatten under flygtningehøring i november .(Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2016) (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Danskernes holdninger og meninger fyldte mere end politikernes dagsorden ved DRs flygtningehøring. Dermed levede DR op til forudsætningen for programmet på trods af, at der også var mangler, slår lytternes og seernes redaktør, Jesper Termansen, fast.

DR gennemførte den 8. november 2015 en flygtningehøring på DR1 som følge af den flygtningekrise, som havde præget medierne i tiden op til. Med flygtningehøringen gav DR danskerne mulighed for at vende og diskutere den aktuelle flygtningesituation.

Efter udsendelsen klagede en TV-seer over, at DRs løfte om at lade danskernes holdning fylde mere end politikernes ikke blev opfyldt i løbet af programmet. Ifølge klageren havde DR ikke levet op til det lovede, da politikere i løbet af udsendelsen fik mere taletid end "almindelige danskere".

Lytternes og seernes redaktør afviser klagers anke, da formålet med høringen ikke kun kunne måles på antallet af minutter i forhold til de "almindelige danskere", men i hvor høj grad, at danskernes holdninger fyldte i forhold til politikernes dagsorden. Lytternes og seernes redaktør peger dog på, at debatten godt kunne have været styret bedre, så politikerne rent tidsmæssigt fyldte mindre end tilfældet var.

Overordnet set var det ikke desto mindre danskernes holdninger der blev diskuteret, da opinionstal og "almindelige danskeres" tilkendegivelser undervejs i programmet, i udgangspunktet opstillede temaerne for aftenens debat. Men selv om danskernes holdninger var motoren i flygtningehøringen, fik politikerne af og til fat i rattet, så debatten kunne have været styret bedre, konkluderer lytter- og seerredaktøren.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Flygtningehøring i Sønderborg