Klage over Afghanistan i DR2 Udland den 2. marts 2010 kl. 19.30. Afgørelse den 8. marts. Klager fik medhold.

Der blev klaget over, at DR2 Udland bragte et indslag, der var produceret af NATO's egen tv-kanal. Indslaget beskrev, hvordan ISAF-styrkerne succesfuldt havde erobret en afghansk by. Klager mente, at DR hermed ukritisk...

En seer klagede over, at DR2 Udland bragte et indslag, der var produceret af NATO's egen tv-kanal. Indslaget beskrev, hvordan ISAF-styrkerne succesfuldt havde erobret en afghansk by. Klager mente, at DR hermed ukritisk havde valgt at viderebringe NATO's egen iscenesættelse af sagen. Redaktionen svarede, at man i oplægget havde gjort det klart, at der var tale om et partsindlæg og at en tekst på skærmen i starten af indslaget bragte oplysningen "Fra NATO Channel".  Man medgav dog, at det kunne være gjort endnu tydeligere. Klager ankede dette svar. I sin gennemgang påpegede lytternes og seernes redaktør, at man i endnu højere grad burde have fremhævet oprindelsen af indslaget, da det var meget usædvanligt skridt at bruge et sådant færdigredigeret indslag. Han mente, at redaktionens delvise beklagelse var utilstrækkelig og gav klager fuldt medhold. Indstillingen rummede derfor en opfordring til, at DR2 Udland bragte en beklagelse i en af de førstkommende udgaver af programmet. Det skete den efterfølgende aften.