Klage over dækningen af "perle/perker"-sagen i TV-Avisen og Deadline. Afgørelse den 19.marts 2009. Delvist medhold.

Efter en fredelig Gaza-demonstration foran Christiansborg den 13. januar kom det til en konfrontation mellem en lille gruppe demonstranter og politiet. Optagelser lavet af en fotograf fra Kaos TV - og videreformidlet til DR og andre større medier af Modkraft.dk - skulle i følge fotografen og Modkraft vise, at en betjent råbte til en demonstrant: "Kan du fatte det, perker?"DR Nyheders dækning af denne sag har ført til klager som...

Efter en fredelig Gaza-demonstration foran Christiansborg den 13. januar kom det til en konfrontation mellem en lille gruppe demonstranter og politiet. Optagelser lavet af en fotograf fra Kaos TV - og videreformidlet til DR og andre større medier af Modkraft.dk - skulle i følge fotografen og Modkraft vise, at en betjent råbte til en demonstrant: "Kan du fatte det, perker?" DR Nyheders dækning af denne sag har ført til klager som er gået på, at DR ukritisk videregav historien fra Modkraft, at DR først ukritisk "overtog" Modkrafts tekstning og at man også i det efterfølgende forløb brugte formuleringer, der ikke var dækning for. TV-Avisen har i sine svar på kritikken henvist til, at man i begyndelsen ikke tvivlede på, at tekstningen var korrekt. Og endvidere at man tog forbehold for, hvad der rent faktisk blev sagt, så snart tvivlen blev rejst. Man har dog beklaget, at man i de allerførste indslag brugte tekstningen med "perker". En af de involverede klagede videre til lytternes og seernes redaktør. I hans indstilling hedder det sammenfattende: "Selvom DR - på linje med andre medier - handlede i god tro (og herunder søgte at indhente en kommentar fra politiet), er det beklageligt, at DR den 22. januar i to nyhedsudsendelser (Deadline 17.00 og TV-Avisen 18.30) ikke tog tilstrækkeligt forbehold overfor tolkningen af, hvad der blev sagt på det omstridte klip fra Kaos TV/Modkraft.dk. Den efterfølgende nyhedsdækning har imid-lertid på forsvarlig vis afspejlet den opståede tvivl og de igangsatte undersøgelser. Der er derfor ikke grund til yderligere offentliggørelse heraf."