Klage over dokumentaren "Jødehad i Danmark?" på DR2, sendt den 4. marts 2013. Samlet svar til tre klagere. Afgjort den 5. april 2013. Afvist.

Tre personer klagede over dokumentar på DR2 om jødehad i Danmark. Klagerne mente, at udsendelsen stillede danske jøder i et urimeligt dårligt lys.

Flere seere klagede over dokumentarprogrammet "Jødehad i Danmark?", som blev sendt den 4. marts på DR2. Da redaktionen afviste kritikken, ankede tre klagere til lytternes og seernes redaktør. Dokumentaren handlede om chikane og vold mod danske jøder - samt danske jøders generelle frygt for at færdes i København.

Klagerne mente, at programmet udstillede danske jøder som paranoide, og at programmet i øvrigt negligerede problemerne med jødehad i Danmark. Klagerne var især utilfredse med, at der i programmet medvirkede en caseperson, som iført kalot - og uden at blive chikaneret eller råbt efter - gik igennem Københavns gader. Klagerne mente, at programmet på den baggrund fejlagtigt konkluderede, at jødehad ikke er et problem i Danmark.

Derudover blev der klaget over, at dokumentaren mistænkeliggjorde Mosaisk Trossamfunds opgørelse over antisemitiske hændelser, at formanden for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening, Fahti El-Abed, medvirkede, og at der uden saglig begrundelse blev vist billeder fra 2. verdenskrig, som ifølge klager understregede programmets præmis om, at danske jøder er paranoide.

Lytternes og seernes redaktør afviste samtlige klagepunkter med bl.a. følgende begrundelser:

"Omtalen af Mosaisk Trossamfunds registreringer af overfald med antisemitisk motiv var fair og lå klart indenfor rammerne af en almindelig kildekritisk behandling. Samtidig får formanden får god lejlighed til at svare.Dokumentaren betvivler ikke forekomsten af chikane og overfald motiveret af antisemitisme – hverken eksplicit eller implicit.Der er heller ikke grund til at kritisere programmets brug af Fathi El-Abed som kilde, ligesom omtalen af jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig, indgår i en relevant kontekst.

Klagerne har ret i, at den gennemførte test (hvor en kalotklædt testperson vandrede rundt i København) ikke dokumenterer, hvorvidt danske jøder chikaneres eller ej. Men da der netop ikke i udsendelsen konkluderes noget generelt på baggrund af testens resultat og da vandringen i sig selv er nøgternt beskrevet, er der ikke tale om en fejl, som kræver berigtigelser eller beklagelser."

Du kan læse hele afgørelsen her.