Klage over dokumentation for indslag i P4 Østjylland den 11. december 2012. Afgjort den 13. marts 2012. Delvist medhold.

Den 11. december 2011 bragte P4 Østjylland et indslag om en "superklager" på Samsø. I indslaget medvirkede formanden for teknisk udvalg på Samsø, der mente, at enkelte borgeres krav om aktindsigt var eskaleret. Formanden kom med et eksempel på en bestemt unavngiven "superklager", der havde "skrevet 1.500 klageskrivelser til Samsø Kommune. Samme dag klagede en beboer på Samsø, der mente, at han var den omtalte "superklager".

Den 11. december 2011 bragte P4 Østjylland et indslag om en "superklager" på Samsø. I indslaget medvirkede formanden for teknisk udvalg på Samsø, der mente, at enkelte borgeres krav om aktindsigt var eskaleret. Formanden kom med et eksempel på en bestemt unavngiven "superklager", der havde "skrevet 1.500 klageskrivelser til Samsø Kommune." Samme dag klagede en beboer på Samsø, der mente, at han var den omtalte "superklager". Han fandt at formandens fremstilling af klageomfanget var stærkt overdrevent og havde til hensigt at skade klager. Efter en længere mailkorrespondance mellem redaktion og klager bragte DR en rettelse af tallene. Klager mente stadig ikke klageantallet i berigtigelsen var korrekt og bad om at få udleveret dokumentationen. Da han ikke fik det, ankede han til lytter- og seerredaktøren, der konkluderede:"Da det oprindelige indslag ikke omtalte en navngiven person, er der ikke i sig selv grundlag for at kritisere, at DR citerede byrådsmedlemmet. Da klager herefter henvendte sig og protesterede, førte det til den omtalte rettelse, der var baseret på oplysninger fra kommunaldirektøren, men fortsat uden at klager var omtalt ved navn.Disse oplysninger har klager bedt om at få indsigt i. Dette krav bør imødekommes."