Klage over DR’s brug af Epinion-måling, bragt den 17. oktober 2014 i Radioavisen og på dr.dk. Afgjort den 29. december 2014. Delvist medhold.

En forsker klagede over en undersøgelse om befolkningens holdninger til at stramme reglerne for familiesammenføring. Det var DR, der havde bestilt undersøgelsen hos analyseinstituttet Epinion.

Den 17. oktober 2014 bragte DR Nyheder hovedresultaterne af en Epinion-undersøgelse (udført for DR) om befolkningens holdninger til at stramme reglerne for familiesammenføring.

Efter en længere korrespondance med DR og Epinion fastholdt en klager den 18. november 2014 overfor lytternes og seernes redaktør sin utilfredshed med DR’s brug af meningsmålingen i Radioavisen og på dr.dk. Klagers anke var, at DR fandt det acceptabelt, at undersøgelsens repræsentativitetsdesign var en forretningshemmelighed, og at spørgsmål og svarmuligheder ikke var klare og gengivet præcist af DR.

I behandlingen af klagen vurderede lytternes og seernes redaktør, at der var et behov for større gennemsigtighed:

”"Et flertal i befolkningen, 62 procent, bakker op om regeringens planer om at stramme reglerne for familiesammenføringer”, hed det i Radioavisen den 17. oktober i en gengivelse af en Epinon-rundspørge for DR.

Klageren har anført, at undersøgelsen var bygget på hemmeligholdte metoder og uklare spørgsmål og at formidlingen var vildledende.

Indstillingen anerkender behovet for større åbenhed om undersøgelser som denne, men undlader at komme med krav til offentliggørelse af konkrete oplysninger om metoder mv.

Diskussionen om spørgsmålene og tolkningen af dem viser imidlertid, at det er relevant, at DR gør de konkrete spørgsmål og svarprocenter tilgængelige for offentligheden. Det er ikke holdbart, at sådanne DR-undersøgelser er genstand for offentlig debat uden at det er muligt at se de konkrete spørgsmål og svarprocenterne i de forskellige svarkategorier.

Derfor indstilles det, at DR finder en konkret løsning, som sikrer, at disse oplysninger er tilgængelige på dr.dk."

Hele afgørelsen kan læses her.